Tlacove Spravy

Vysoké Mýto 111 111. autobus

Irisbus šesťkrát jednotkou

Dňa 3. mája 2012 bol slávnostne odovzdaný 111 111. autobus vyrobený v továrni vo Vysokom Mýte. Autobus IVECO IRISBUS Citelis CNG 12 m prevzal Ing. František Vilím, predseda predstavenstva a riaditeľ spoločnosti Dopravní podnik města Jihlavy, a.s.K slávnostnému odovzdávaniu vozidiel dochádza väčšinou v pri dosiahnutí okrúhleho výrobného čísla. V prípade autobusu IVECO IRISBUS s poradovým číslom 111 111 však šesť jednotiek za sebou nie je náhodných. Vyjadruje šesť výnimočných čŕt výrobného závodu Iveco Czech Republic, a.s. vo Vysokom Mýte, najväčšieho závodu spoločnosti IVECO IRISBUS, ktorý je najväčší nielen v regióne, v celej Českej republike, ale i v strednej Európe.

Jednotka vo výrobe

Továreň vo Vysokom Mýte založil v roku 1895 Josef Sodomka, prvý autobus na podvozku Škoda vyšiel na cesty v roku 1928. Počas viac než 84 rokov sa rozloha fabriky rozrástla z pôvodných 320 m2 na súčasných 225 000 m2, pričom zastrešené plochy činia 61 000 m2. Ročná výroba autobusov v závode vo Vysokom Mýte presiahla hranicu 1000 kusov v roku 1998, dvojtisícová méta bola prekonaná v roku 2006 vďaka nárastu záujmu o rad 900 a tiež zásluhou nábehu výroby modelov Crossway a Recreo. Na prekročenie magickej hranice 3000 vyrobených vozidiel si závod IVECO IRISBUS vo Vysokom Mýte musel v novodobej histórii počkať už len do roku 2008.
Roky recesie globálnej ekonomiky priniesli zníženie objemu výroby. Vlani však produkcia vo Vysokom Mýte významne stúpla – a to nielen vďaka medziročnému zvýšeniu výroby Citelisov – a zostala tesne pod trojtisícovou hranicou. Toto úctyhodné množstvo predstavuje 84 % zo všetkých autobusov vyrobených v Českej republike, teda neohrozené prvenstvo továrne vo Vysokom Mýte v objeme produkcie.

Jednotka medzi zamestnávateľmi

Spoločnosť Iveco Czech Republic, a.s. mala k 31. decembru minulého roka 2639 zamestnancov – kmeňových aj agentúrnych. To znamená, že je jedným z najväčších zamestnávateľov v Pardubickom kraji a najväčší zamestnávateľ v Českej republike vyrábajúci autobusy. Priaznivý dopad na trh práce v celej ČR potvrdzuje i skutočnosť, že pre závod vo Vysokom Mýte pracuje nepriamo – prostredníctvom dodávateľov komponentov a služieb – ďalších približne 1700 ľudí.
Z celkového počtu 2639 zamestnancov pracuje 2295 vo výrobnom závode a 344 v ďalších obslužných útvaroch. Z hľadiska kvalifikačnej štruktúry najväčší podiel (57 %) tvoria pracovníci so stredným odborným vzdelaním ukončeným výučným listom, 4 % majú základné vzdelanie a 30 % dosiahlo vzdelanie zakončené maturitou. Vysokoškolské vzdelanie absolvovala takmer desatina zamestnancov (9 %).
V tomto kontexte niet divu, že Iveco Czech Republic, a.s. dostalo v rámci Pardubického kraja titul „Zamestnávateľ regiónu“ dokonca päťkrát za roky 2005–2008 a 2010, resp. od Sdružení automobilového průmyslu štyrikrát za sebou prestížne ocenenie „Podnik roku“ (2006 – 2009). Vlani spoločnosť získala Výročnú cenu mesta Vysoké Mýto za angažovanosť v sociálnej oblasti (podpora detských a seniorských ústavov, nákup vybavenia pre hendikepované deti, podpora škôl a vzdelávacích programov).
Tieto ocenenia nie sú podložené iba hospodárskymi výsledkami spoločnosti, ale tiež snahou o rozvoj svojich zamestnancov. Minulý rok Iveco Czech Republic, a.s. poskytlo pracovníkom celkove 27 787 hodín vzdelávania v školiacich programoch zameraných na kvalitu výrobkov a výrobné procesy, riadenie a organizáciu, jazykové znalosti a počítačové zručnosti. Spoločnosť trvale investuje do rozvoja zamestnancov aj vďaka fondom Európskej únie, ktoré zahŕňa do každoročného objemu investícií do vzdelávania.Jednotka v skladovacom zázemí náhradných dielcov

Spoločnosť IVECO má v Európe šesť základných skladovacích centier náhradných dielcov (ND) a jedno z nich je umiestnené vo Vysokom Mýte. Tunajšie skladovacie priestory pre autobusy a úžitkové vozidlá IVECO zásobujú 18 krajín strednej a východnej Európy vrátane Pobaltských republík. Sklad náhradných dielcov, ktorý otvorili v marci 2008, sa rozprestiera na ploche 18 000 m2 s približne 132 000 položkami od 252 dodávateľov a zásobuje 264 rôznych distribútorov ND.
Náhradné dielce sa dodávajú do miest určenia cca stovkou nočných transportov. Kapacita a sortiment skladovacích priestorov vo Vysokom Mýte dokážu v súčasnosti garantovať okamžitú dostupnosť 97,8 % objednaných dielcov pre nákladné vozidlá a autobusy IVECO.

Jednotka v predaji autobusov

Spoločnosť IVECO IRISBUS v regióne strednej a východnej Európy dominuje v oblasti predaja autobusov: Za rok 2011 jej podiel činí 22,2 %. Toto jedinečné postavenie podporuje posilňovanie predajov a zvyšovanie tržných podielov na Slovensku, v Rumunsku a Poľsku. Vďaka modelu Crossway, ktorý schádza z výrobnej linky vo Vysokom Mýte, si IVECO IRISBUS drží prvenstvo v segmente medzimestských autobusov v stredoeurópskom aj vo východoeurópskom regióne, kde dosahuje 30,8-percentný podiel na trhu.
Neustále posilňovanie vedúcej pozície spoločnosti IVECO IRISBUS vychádza tiež z nárastu významných dodávok, medzi inými je to napríklad 65 vozidiel Crossway a Crossway LE pre viacerých linkových dopravcov v Juhomoravskom kraji, flotila 110 objednaných a z toho už 52 dodaných autobusov Crossway a Crosway LE do estónskej metropoly Talinu, resp. 20 ekologických mestských autobusov Citelis CNG do slovinského hlavného mesta Lubljana.

Jednotka v exporte autobusov

Aj keď IVECO IRISBUS má v Česku veľmi silné korene, vyše 93 % produkcie továrne vo Vysokom Mýte išlo vlani na export. Vozidlá smerovali k 510 zákazníkom v 29 krajinách. Najväčším odberateľom sú tradične zákazníci z Francúzska, potom nasleduje Taliansko. Viac než 200 vozidiel IVECO IRISBUS bolo v roku 2011 zaregistrovaných na Slovensku.

Jednotka v kvalite

Pred viac ako jedenástimi rokmi uviedli vo Vysokom Mýte do prevádzky kataforéznu povrchovú úpravu pre vozidlá s dĺžkou až 15 metrov. Iveco Czech Republic, a.s. je tak jedinou fabrikou v strednej Európe, ktorá využíva výhody ferozinkovej antikoróznej vrstvy na všetkých oceľových plechoch a profiloch s hrúbkou steny do 3 mm, resp. na všetkých exponovaných uzloch karosérie autobusu a súčasne aplikuje kataforéznu povrchovú úpravu. Vďaka tejto kombinácii sú všetky skelety chránené proti hrdzi na najvyššej dostupnej úrovni: Autobusy vyrábané vo Vysokom Mýte sú výrazne odolnejšie voči korózii.
Kataforéznu vaňu s objemom 300 m3 neustále doplňujú sušinou, aby protikorózna ochrana po vypálení dosahovala minimálnu hrúbku 25 mikrometrov. Do uzavretých profilov sa roztok dostáva malými technologickými otvormi, ktorými po vytiahnutí skeletu zase vytečie. Táto ochranná vrstva garantuje úspešnosť v antikoróznom teste: 1000 hodín v soľnej hmle a 1000 hodín pri cyklických koróznych záťažiach. Záruka vysokej kvality vozidiel z Vysokého Mýta vychádza tiež z uplatnenia systému riadenia výroby World Class Manufacturing (WCM). Vďaka tomu je zabezpečená nielen špičková kvalita autobusov, ale i minimálny dopad ich produkcie na životné prostredie. Všetky výrobné procesy sú podrobne sledované v desiatich oblastiach. Dôraz sa kladie v prvom rade na kvalitu, ktorá je pri výrobe podporená dôkladnosťou – na každom autobuse sa odpracuje približne 800 hodín. V porovnaní s veľkosériovou produkciou osobných automobilov je to 30- až 40-krát viac času, takže je i nevyhnutné sledovať kvalitu každej výrobnej operácie. Vysoká akosť autobusov z Vysokého Mýta je zaručená i precíznym zladením pracovnej sily, použitých materiálov, výrobných postupov a, samozrejme, technicko-technologickým vybavením výrobného závodu. Na priebežné sledovanie kvality každej pracovnej operácie nadväzuje preverenie akosti celku na dvanástich miestach počas výrobného procesu. Tieto priebežné kontroly vykonávajú špeciálne vyškolení zamestnanci, ktorí i tú najmenšiu odchýlku od špičkovej kvality vracajú na okamžité napravenie. Na takúto zdvojenú kontrolu nadväzuje tretí stupeň, ktorý spočíva v každodenných auditoch výrobných postupov a ich neustálom zlepšovaní. Vylúčenie chýb v oblasti akosti navyše podporuje audit dvoch náhodne vybraných autobusov v priebehu týždňa, pričom ide o dôkladné preverenie celkom hotových vozidiel vyškolenými kontrolórmi „očami zákazníka“ po estetickej i po funkčnej stránke.
Iveco Czech Republic, a.s. si pozíciu šesťnásobnej jednotky v regióne, Českej republike i strednej Európe hodlá tento rok upevňovať ďalším rastom výroby, ďalším zvyšovaním kvality a pokračovaním v priaznivom objeme exportovaných autobusov.

Citelis CNG

Jubilejné vozidlo Citelis CNG 12 m, ktorý je súčasťou dodávky desiatich mestských autobusov pre mesto Jihlava, znovu potvrdzuje, že spoločnosť IVECO IRISBUS je v ponuke mestských autobusov s pohonom na stlačený zemný plyn európskou jednotkou. Citelis 12 CNG s poradovým číslom 111 111 sa zaradil do veľkej rodiny takmer 4500 autobusov IVECO IRISBUS CNG, ktoré boli doposiaľ predané v Európe. Model Citelis CNG už dnes spĺňa budúcu emisnú normu Euro 6. Pohon na stlačený zemný plyn je v súčasnosti najekologickejším a súčasne aj najekonomickejším riešením. Preto IVECO IRISBUS ponúka jedinečný Citelis CNG čerpajúci z pätnásťročnej tradície talianskeho koncernu v oblasti pohonu na stlačený zemný plyn.Autobusy IVECO IRISBUS poháňajú známe motory Fiat Power Train (FPT) Industrial, ktoré nachádzajú uplatnenie napríklad aj v úžitkových vozidlách a ďalších výrobkoch skupiny Fiat Industrial. Takže taliansky koncern je vďaka tomu medzi najlepšími vo vývoji a výrobe ekologických autobusov i úžitkových vozidiel. To dokazuje aj tým, že motory Tector 6 a Cursor 8 plnia dobrovoľnú emisnú normu EEV bez filtra pevných častíc. Takto sa znižujú nielen výrobné náklady, ale tiež nároky na ich servis a v konečnom dôsledku i celkové náklady na prevádzku vozidla TCO (Total Cost of Ownership).
Nie je tajomstvom, že FPT Industrial vyvinul nový naftový motor Euro 6. Ako jediný z výrobcov vznetových agregátov však k splneniu emisnej normy Euro 6 (vstúpi do platnosti v roku 2014) nepotrebuje recirkuláciu výfukových plynov. Vďaka tomu sa aj zákazníci spoločnosti IVECO IRISBUS môžu naďalej tešiť na nízke prevádzkové náklady a ekologickú prevádzku autobusov i úžitkových vozidiel. Ponuku ekologických vozidiel s nízkymi prevádzkovými nákladmi dokumentuje i jubilejný 111 111. autobus IVECO IRISBUS Citelis CNG. Spoločnosť Iveco Czech Republic, a.s. ho odovzdala s veľkou radosťou, pretože bude v Jihlave slúžiť ohľaduplne k životnému prostrediu.

Texty k foto vo FOTOGALÉRII:

_DSC0222.jpg _ Pavel Pachovský, Generálny riaditeľ a predseda predstavenstva Iveco Czech Republic, a.s.

_DSC0234.jpg_ Jeho excelencia Pasquale D'Avino, veľvyslanec Talianska v ČR

_DSC0247.jpg_ Ivo Toman, námestník ministra dopravy ČR

_DSC0250.jpg_prehliadka výrobného závodu,

 vľavo: Enzo Gioachin - IVECO Senior Vice-prezident pre obchod a marketing
Jeho excelencia Pasquale D'Avino, veľvyslanec Talianska v ČR
vpravo, David Siviero – riaditeľ predaja autobusov pre Strednú Európu

_DSC0276.jpg_prehliadka výrobného závodu Vysoké Mýto
_DSC0282.jpg_prehliadka výrobného závodu Vysoké Mýto

_DSC0320.jpg_ Enzo Gioachin- IVECO Senior Vice-prezident pre obchod a marketing
_DSC0350.jpg_ David Siviero – riaditeľ predaja autobusov pre Strednú Európu
_DSC0396.jpg_111 111. Autobus

_DSC0413.jpg_odovzdanie 111 111. autobusu
vľavo, Ing. František Vilím, predseda predstavenstva  a riaditeľ spoločnosti, Dopravní podnik města Jihlavy, a.s.
Jan Kimla, Obchodný riaditeľ Irisbus pre trh v ČR a SR
Enzo Gioachin - IVECO Senior Vice-prezident pre obchod a marketing

_DSC0423.jpg
Ivo Toman, námestník ministra dopravy ČR
Enzo Gioachin - IVECO Senior Vice-prezident pre obchod a marketing
Jeho excelencia Pasquale D'Avino, veľvyslanec Talianska v ČR
Pavel Pachovský, Generálny riaditeľ a predseda predstavenstva, Iveco Czech Republic, a.s.