Tlacove Spravy

Zákazka roka od Tesco.com
Spoločnosť Tesco.com, pobočka najväčšieho britského obchodného reťazca, ktorá zabezpečuje nakupovanie cez internet, si objednala 795 ľahkých úžitkových vozidiel Iveco.

Kontrakt bol podpísaný na 770 vanov Daily 35S11 so šesťstupňovou automatizovanou prevodovkou AGile. Touto objednávkou sa Tesco.com zaradí medzi európskych operátov s najväčšou flotilou vybavenou systémom AGile, s ktorým má vodič na výber plne automatické alebo manuálne sekvenčné preraďovanie – optimálne a komfortné riešenie pre prácu v prevádzkovo náročnom mestskom prostredí.

Okrem toho si Tesco.com objednalo 25 vozidiel EcoDaily na plyn, ktoré dodáva závod Iveco v talianskom meste Suzzara. Tieto vozidlá jazdia na stlačený bioplyn, ktorý má najnižší obsah uhlíka zo všetkých bežných komerčných palív.

Veľká objednávka je zaujímavá aj pre niekoľkých britských výrobcov – nadstavbu dodá firma Solomon z Lancashiru, mraziace jednotky Hubbard a GAH zo Suffolku, telematickú výbavu nottinghamský Microlise. Bioplyn bude zabezpečovať spoločnosť Gasrec z Warwicku, ktorá ho produkuje zo skládok vo svojom závode na spracovanie odpadu v Surrey.

„Vzorka vozidiel, ktoré budú jazdiť na bioplyn, nám umožní komplexne posúdiť ich výkonnosť,“ hovorí Dino Papas, flotilový manažér spoločnosti Tesco.com. „Ide o jeden z najvýznamnejších experimentov aké sme kedy robili a ak sa osvedčí, mohol by mať veľký dopad na našu stratégiu dopravy v budúcnosti.“

Spoločnosť Gasrec vyrába bioplyn z odpadu, čiže nevyčerpáva zdroje fosílnych palív. V porovnaní s naftou redukuje sadze o 90 %, oxidy dusíka o 60 % a kysličník siričitý o 50 %. Dokonca i hluk z motora spaľujúceho je nižší zhruba o tretinu.

Spoločnosť Tesco.com si do celej flotily vozidiel Daily objednala automatizované prevodovky, k čomu D. Papas dodáva: „Rozhodli sme sa pre prevodovky AGile, pretože redukujú opotrebovanie a poškodzovanie pohonného reťazca v mestskom režime prevádzky, v ktorá tvorí gro práce našej flotily. Okrem toho sú cestou k optimalizovaniu spotreby paliva, čo zasa podporuje naše environmentálne ciele a tiež umožňujú našim vodičom, aby mohli pri jazde venovať maximum pozornosti situácii v premávke.“

Najnovšie modely Daily AGile majú prepracovaný riadiaci softvér, ktorý vodičovi umožňuje podraďovať, ak chce využiť maximálny účinok brzdenia motorom a pritom ostáva v plne automatickom režime. Systém AGile tiež analyzuje tlak na pedál akcelerátora a prispôsobuje svoju činnosť individuálnemu štýlu jazdy.

Nové Daily budú rozdelené do väčšiny z viac než 300 pobočiek Tesco.com po celej Veľkej Británii a pridajú sa k flotile, ktorá denne dodáva nákupy do 70 000 domácností. Každé donáškové vozidlo je v prevádzke 5 rokov, pričom ročne najazdí 40 000 km.

Nadstavby montujú vo firme Solomon – sú to identické boxy pre kombinovanú prepravu s troma oddeleniami, z ktorých jedno je pre chladené a ďalšie pre mrazené potraviny. Kontrolovanú teplotu zabezpečujú systémy od GAH alebo Hubbard. Skriňa má dvere na ľavej strane kvôli bezpečnému vykladaniu tovaru.

Každé vozidlo je vybavené aj palubným telematickým systémom Microlise, ktorý prevádzkovateľovi poskytuje informácie súvisiace s prevádzkou vozidla, so štýlom jazdy, i spotrebou paliva. Na základe týchto poznatkov Tesco.com plánuje program školení zameraných na efektívnosť, bezpečnosť a ohľaduplnosť k životnému prostrediu. Telematické prístroje majú tiež zabudovanú funkciu sledovania vozidla, teda ďalší prvok bezpečnej prevádzky vozidla.


Iveco

Iveco vyvíja, konštruuje, vyrába a predáva ľahké, stredne ťažké a ťažké nákladné a úžitkové vozidlá, off-roadové nákladné automobily, mestské i medzimestské autobusy, diaľkové autokary ako aj špeciálne vozidlá určené pre požiarne aplikácie, nasadenie v terénne a pre obranné účely.

Iveco zamestnáva viac než 25 000 ľudí v 24 výrobných závodoch v 11 krajinách sveta, využíva excelentné technológie a riešenia vyvinuté vo svojich 6 vývojových centrách. Popri Európe pôsobí tiež v Číne, Rusku, Austrálii a Latinskej Amerike. Viac než 5000 servisných stredísk vo viac než 160 krajinách garantuje technickú podporu kdekoľvek na svete, kde sú vozidlá Iveco v prevádzke.