Tlacove Spravy

Priority Iveco v priemyselnej politike
Nemecké združenie automobilového priemyslu VDA usporiadalo začiatkom júla vo Fraknfurte medzinárodný seminár pre novinárov, ktorý tradične organizuje pred najvýznamnejšou európskou výstavou úžitkových vozidiel IAA v Hannoveri (tento rok bude v dňoch 23. – 30. septembra). Na podujatí vystúpil aj Sam Burman, senior viceprezident spoločnosti Iveco pre platformy stredných a ťažkých úžitkových vozidiel, s príspevkom “Úžitkové vozidlá zajtrajška ohľaduplné k ovzdušiu”.

Hlavná téma, ktorú prezentoval S. Burman na pracovnom stretnutí, sa týkala nutnosti prijať technické predpisy vychádzajúce zo serióznych vedeckých podkladov podporených dôkladnými vyhodnoteniami dopadu, aby načrtli ďalšie smerovanie cestnej dopravy čo sa týka emisií CO2.

Vyzval k európskej priemyselnej politike, kde by mali prioritu aktivity v oblasti výskumu a vývoja a boli by centrálne financované – namiesto individuálnych iniciatív členských krajín, v ktorých môžu prevládať národné záujmy ústiace do deformovania trhu. Ďalšou problematickou záležitosťou sa javí veľmi pomalá obnova vozidlového parku, čoho výsledkom je neúmerné množstvo starých vozidiel. Ich prevádzka v porovnaní s novými truckmi neprináša spoločnosti veľa pozitív pokiaľ ide o množstvo emisií vo výfukových plynoch a ani v spotrebe paliva. Súčasťou priemyselnej politiky by mali byť stimuly – opäť na európskej úrovni – ktoré by urýchlili vstup inovatívnych technológií na trh.

Na záver Sam Burman zdôraznil, že každá nová technológia pohonu pravdepodobne zvýši hmotnosť nenaloženého vozidla oproti svojmu ekvivalentu s dieselovým motorom a mechanickou prevodovkou. Tento fakt by mohol znížiť jej atraktívnosť pre dopravcov i napriek evidentným ekologickým atribútom. Príklad, ako sa takýto hendikep sa dá kompenzovať v rámci predpisov, ukázali francúzske štátne orgány: Hmotnosť trakčných batérií elektrických, resp. hybridných vozidiel a nádrží na zemný plyn sa nezapočítava do celkovej hmotnosti vozidla a ďalšia konkrétna prekážka pri nákupe ekologických vozidiel je eliminovaná. Takýmito vývojovými trendmi v legislatíve sa v súčasnosti zaoberajú aj kompetentné orgány v Taliansku a Španielsku, lenže proces by sa mal rozbehnúť v celej Európe.

Iveco

Iveco vyvíja, konštruuje, vyrába a predáva ľahké, stredne ťažké a ťažké nákladné a úžitkové vozidlá, off-roadové nákladné automobily, mestské i medzimestské autobusy, diaľkové autokary ako aj špeciálne vozidlá určené pre požiarne aplikácie, nasadenie v terénne a pre obranné účely.

Iveco zamestnáva viac než 25 000 ľudí v 24 výrobných závodoch v 11 krajinách sveta, využíva excelentné technológie a riešenia vyvinuté vo svojich 6 vývojových centrách. Popri Európe pôsobí tiež v Číne, Rusku, Austrálii a Latinskej Amerike. Viac než 5000 servisných stredísk vo viac než 160 krajinách garantuje technickú podporu kdekoľvek na svete, kde sú vozidlá Iveco v prevádzke.