Tlacove Spravy

Ocenenia pre Daily
Len dva mesiace po svojej medzinárodnej premiére získalo nové Iveco Daily dve významné ocenenia: V Nemecku dostalo „Európsku cenu za trvalo udržateľný rozvoj v doprave“ a v Španielsku „Európsku dopravnú cenu“ (Premius Europa del Transporte) za inovácie.

Európska cena za trvalo udržateľný rozvoj
V Nemecku získalo cenu nové Daily Electric, ktoré je výsledkom snáh a investícií spoločnosti Iveco do oblasti vývoja a výskumu. Nové Daily Electric predstavuje budúcnosť prepravy v mestských oblastiach: Je klasifikované ako vozidlo s nulovými emisiami (ZEV, Zero-Emission Vehicle), vďaka čomu jeho pohyb po meste nie je obmedzený limitmi platnými pre vozidlá so spaľovacími motormi a je ideálnym riešením pre prácu v meste, napríklad distribúciu tovarov, kuriérske služby alebo verejnú dopravu.
Spoločnosť Iveco svoje prvé Daily poháňané elektrinou vyvinulo v roku 1986. Rad sa odvtedy rozšíril a dnes zahŕňa aj dodávky a mestské autobusy. Spoľahlivosť nového Daily Electric dnes garantujú vysokonapäťové elektronické systémy, sieť CAN a batérie na báze NaNiCl (sodík-nikel-chloridové). Elektrinou poháňané vozidlo bez emisií vzniklo, vyrába sa a predáva sa priamo v spoločnosti Iveco.Porota európskej dopravnej ceny Premios Europa del Transporte, ktorú vyhlasuje odborný časopis „Transporte Profesional“ a španielska konfederácia nákladnej dopravy CETM, ocenila Iveco nielen za technologické inovácie, predstavené v novom Daily s cieľom zvýšiť komfort jazdy, aktívnu a pasívnu bezpečnosť vozidla, ale aj za efektívnosť prevádzky.
Cenu tento rok už po siedmy raz odovzdávali asociáciám, firmám, inštitúciám, organizáciám a jednotlivcom, ktorých práca a jednotlivé projekty prispeli k rozvoju nákladnej dopravy v Španielsku i celej Európe. Podujatie, ktoré sa konalo v Madride, sa zúčastnilo viac ako 300 hostí zo všetkých oblastí dopravy a logistiky.