Tlacove Spravy

Iveco pomáha Haiti na futbalovom ihrisku

Značka Iveco sa opäť objavuje v súvislosti s akciou na podporu významnej solidárnej iniciatívy, čím spoločnosť jasne potvrdzuje svoju dlhodobú angažovanosť v rámci humanitárnych aktivít, z ktorých najaktuálnejšou je charitatívny futbalový zápas TALIANSKO - HAITI, ktorý sa odohral 11. júna 2013 v brazílskom Rio de Janiero. Cieľom tohto stretnutia medzi reprezentačnými tímami oboch krajín je poskytnúť humanitárnu pomoc haitskému obyvateľstvu, ktoré v roku 2010 postihlo ničivé zemetrasenie. V Taliansku mali diváci možnosť zápas zhliadnuť v priamom prenose na stanici RAI 1.

Akciu spoločne organizujú futbalové federácie Talianska a Haiti. Po celý čas priameho prenosu mali diváci k dispozícii bezplatné telefónne číslo 800-111-666, prostredníctvom ktorého mohli prispieť postihnutej haitskej krajine.

Svojou účasťou Iveco znova prejavuje súcit a solidaritu s ťažko skúšanými obyvateľmi tejto ostrovnej krajiny, ktorá sa stále vyrovnáva s následkami ničivého zemetrasenia z januára 2010. Odvtedy už spoločnosť Iveco poskytla miestnemu obyvateľstvu finančnú, technickú a materiálnu pomoc, vrátane hmotného daru v podobe štyroch vozidiel Daily a vyslania špecialistov pripravených poskytnúť technickú pomoc. Názov Iveco bol v priebehu zápasu viditeľne rozmiestnený okolo ihriska a na LED obrazovkách sa objavovali reklamné pútače na nové vozidlá Daily.

Jedná sa o doteraz najčerstvejšiu akciu konanú v rámci dlhodobej spolupráce medzi spoločnosťou Iveco a futbalovým reprezentačným tímom Talianska, ktorému spoločnosť až do konca roka 2014 poskytuje „oficiálny autobus“, konkrétne Magelys PRO 12,8, určený na prepravu hráčov a ďalších členov Talianskej národnej futbalovej federácie zo svojho centra v Covenciano na štadióny po celom Taliansku a aj na letisko, odkiaľ tím odlieta na medzištátne zápasy na vonkajšom ihrisku.