Tlacove Spravy

Iveco s konceptom Dual Energy na European Motor Show

Iveco vystavuje svoj najvyspelejší koncept alternatívneho pohonu spolu s niekoľkými modelmi z radu Daily na 91. ročníku European Motor Show v Bruseli, ktorý sa koná od 11. do 20. januára 2013 na bruselskom výstavisku Expo. Stánok Iveco bude umiestnený v Hale 7.

Udržateľná mobilita je ústrednou témou stánku Iveco. Návštevníci môžu vidieť päť modelov New Daily, vrátane jedného modelu na elektrický pohon a jedného modelu poháňaného zemným plynom.

Ďalšou hlavnou atrakciou stánku Iveco je jeho nový koncept Iveco Dual Energy, ktorý svoj medzinárodný debut absolvoval v septembri minulého roka v Hanoveri. Bude vystavený na podvozku ľahkého hybridného dieselového vozidla.

Konferencia, ktorá sa koná dnes, t.j. 10. januára, je venovaná medzinárodnej tlači a jej cieľom je načrtnúť aspekty udržateľnej mobility vozidiel Iveco. Táto konferencia sa zaoberá faktom, že v dnešnej dobe neexistuje jedno alternatívne riešenie, ktoré by mohlo byť využité pre všetky typy prepravy. Z tohto dôvodu sa spoločnosť neustále vydáva rôznymi smermi s cieľom neustále zvyšovať efektívnosť dieselových motorov, ako aj vyrábať vozidlá využívajúce alternatívne pohonné systémy na báze zemného plynu, elektrického alebo hybridného pohonu, ktoré budú vyhovovať najrôznejším potrebám prepravy.

Toto odhodlanie vyvíjať alternatívne pohonné zdroje je zrejmé aj zo skutočnosti, že Iveco je európskym lídrom na poli vozidiel poháňaných zemným plynom. Spoločnosť ponúka úplný rad vozidiel s pohonom CNG (Compressed Natural Gas - stlačený zemný plyn): od 3,5-tonového Natural Power Daily až po 16-tonový Eurocargo a 40-tonový Stralis CNG. Celkom je dnes v súkromných vozových parkoch v prevádzke asi 12 000 CNG vozidiel Iveco, z toho je cca 5000 vozidiel radu Daily, 2000 stredných a ťažkých vozidiel a približne 5000 autobusov.

Iveco Dual Energy: ideálne riešenie mestskej mobility

Iveco predlžuje svoj záujem o výskum a vývoj nových technologických riešení, ktoré reagujú na rastúce požiadavky na udržateľnú mobilitu. Koncept Iveco Dual Energy je výsledkom tejto pokračujúcej inovácie. Ponúka extrémne flexibilnú technológiu pre ľahké úžitkové vozidlá, ktorá umožňuje prepínanie na najvhodnejší pohon v závislosti od daného pracovného nasadenia vozidla.

Tento systém spočíva vo využití dvoch rôznych typov pohonu. Prvý využíva výhradne elektrickú energiu, čo zaisťuje nulové emisie a nízku hlučnosť. Tento elektrický systém je určený na využitie v mestských oblastiach a v miestach s malým dopravným ruchom, kde rýchlostné limity nepresahujú 50 km/h.

Druhý hybridný (termoelektrický) variant je vhodný na dlhé cesty a na prevádzku v mimomestských oblastiach. Tento hybridný systém pomáha dosiahnuť energetickú efektívnosť na mimomestských cestách. Tento typ pohonu znižuje spotrebu a emisie CO2 až o 25 % v porovnaní s dieselovými motormi. Vďaka týmto dvom alternatívnym pohonným systémom je toto vozidlo vhodné na spravovanie tzv. „poslednej míle“ v oblastiach vyžadujúcich nulové emisie a zároveň zaisťuje najlepšie výkony pri nasadení v mimomestských oblastiach.

Iveco vypracovalo tento koncept vďaka otvorenému inovatívnemu modelu spolupráce, v ktorom spolieha na kooperáciu s kľúčovými partnermi. Vystavované komponenty Iveco Dual Energy boli implementované v spolupráci s ďalšími významnými medzinárodnými spoločnosťami.

Vystavované vozidlá: rad Daily

V stánku Iveco je vystavovaných päť modelov Iveco Daily, ktoré zahŕňajú aj verzie s elektrickým a CNG pohonom. Ekologický a spoľahlivý rad Daily, ktorý je vystavený v Bruseli, predvádza všetky svoje charakteristické rysy ako rad ľahkých vozidiel, ktoré sú schopné vyhovieť potrebám tých, ktorí denne pracujú v preprave tovaru a osôb v centrách miest, ako aj v expresnej mimomestskej preprave.

Tieto charakteristické rysy zahŕňajú: podvozok s rebrinovým rámom, pohon na zadné kolesá, dieselový motor s priamym vstrekovaním, verziu 4x4, medzistupňový chladič, CNG motory, až 17,2 m3 ložného priestoru a vnútornú výšku 210 cm, vstrekovanie paliva common rail, 6-stupňovú prevodovku a celkovú nosnosť 7 ton. Stručne povedané, toto sú silné stránky vynikajúceho hráča na trhu ľahkých úžitkových vozidiel.

Ďalšie vozidlá radu Daily prezentované v stánku Iveco: 12-metrový Euro 5 35S15V Daily s funkciou Start&Stop, Euro 5 70C21, 12-metrový elektrický Daily, CNG poháňaný 50C14G/P a 50C15 EEV.

Daily Natural Power

Rad Daily ďalej ponúka verziu Natural Power, ktorá je vybavená motorom F1 CNG 136 hp od FPT Industrial s trojcestným katalyzátorom výfukových plynov. Motor využíva stechiometrický spaľovací systém (s chemicky správnym pomerom vzduch-palivo), ktorý poskytuje vysokú spoľahlivosť a životnosť a zabezpečuje emisie hlboko pod limitmi, ktoré vyžaduje platná európska regulácia EEV.

Daily Electric

Aj čo sa týka vozidiel s elektrickým pohonom je rad Daily schopný zabezpečiť vysokú úroveň spoľahlivosti a prispôsobiť sa najbežnejším typom prevádzky v mestských oblastiach, ako je doprava „až do domu“ (door-to-door) a osobná mestská doprava. Vozidlá s elektrickým pohonom majú nulové emisie a sú navrhované, vyrábané a predávané výhradne spoločnosťou Iveco, ktorá dodáva aj ich servis.


Funkcia Start&Stop: až 10 % zníženie spotreby paliva a emisií CO2

Vozidlá Daily umožňujú vodičom zlepšovať a optimalizovať ich jazdný štýl vďaka novým technológiám, ako je napr. funkcia Start&Stop a systém GSI (Gear Shift Indicator - Indikátor prevodového stupňa).

Funkcia Start&Stop je k dispozícii voliteľne spolu s novou 6-rýchlostnou prevodovkou a 2,3-litrovým motorom. Táto funkcia vypne motor pri zastavení vozidla prepnutím na neutrál. Automaticky sa reštartuje, ak je zaradený rýchlostný stupeň, a tým umožňuje významnú úsporu energie pri použití v mestskom prostredí.

Systém GSI (Gear Shift Indicator - Indikátor prevodového stupňa), ktorý je štandardne ponúkaný v spojení s 6-rýchlostnou prevodovkou, ukazuje prevodový stupeň, ktorý by mal byť zvolený, aby bola zaistená nízka spotreba paliva a nižšie emisie CO2.

Kombináciou výhod, ktoré ponúka 2,3-litrový motor 146 Hp a Start&Stop, môže rad Daily na kombinovaných trasách dosiahnuť zníženie spotreby paliva a emisií CO2 až o 10 % v porovnaní s predchádzajúcim modelom. Toto zníženie je ešte významnejšie v prevádzke v mestských oblastiach, kde prínos, ktorý prináša funkcia Start&Stop a systém GSF, je ešte väčší.