Tlacove Spravy

IRISBUS A EKOLÓGIA DOPRAVY

Iveco Irisbus poukazuje na dôležitosť ekológie v doprave a organizuje brunch na tému Ekológia dopravy vrátane prezentácie ekologických vozidiel pre mestskú dopravu: Citelis Hybrid a Citelis CNG.

Veľkomestá, predovšetkým ich centrá, trpia negatívnymi dôsledkami hustoty dopravy. Najmä hlukom a výfukovými plynmi. Ochrana životného prostredia je jedným zo súčasných problémov ľudskej spoločnosti a ekológia dopravy významným spôsobom ovplyvňuje kvalitu životného prostredia.

Iveco Irisbus ako jedna z popredných svetových spoločností na poli verejnej dopravy sa zaoberá predovšetkým vývojom a výrobou vozidiel šetrných k životnému prostrediu, k prírodným zdrojom a zlepšovaním kvality života cestujúcich: zvyšuje bezpečnosť, pohodlie a prevádzkovateľom vozidiel ponúka optimálnu ziskovosť. Tieto ciele vychádzajú zo stratégie spoločnosti, ktorá je zameraná na trvalo udržateľný rozvoj a ochranu životného prostredia.

Z hľadiska ochrany životného prostredia má Iveco Irisbus bohatú históriu, priekopnícke skúsenosti a široko uznávané úspechy, ktorými si spoločnosť udržiava  popredné miesto v oblasti poskytovania ekologických riešení. Iveco Irisbus, v snahe potlačiť negatívne vplyvy, má vo svojej ponuke vozidlá, ktoré sú šetrné k životnému prostrediu a prírodným zdrojom a už niekoľko rokov potvrdzuje svoje vedúce postavenie na európskom trhu ekologických mestských vozidiel ako hlavný európsky výrobca CNG autobusov. Iveco Irisbus prichádza s ponukou hybridného autobusu Citelis HYBRID, ktorý je výsledkom dlhodobých skúseností v oblasti vývoja ekologických vozidiel.

Citelis, líder mestských autobusov na európskom trhu

Od ich uvedenia na trh v marci 2005, bolo vyrobených už viac ako 10.000 autobusov Citelis, a to vo forme dokončených vozidiel, podvozkov pre popredných európskych výrobcov karosérií, alebo PKD (rozpracovaných vozidiel) pre trolejbusovej nadstavby v rôznych krajinách strednej a východnej Európy.

Jeho úspech v mnohých európskych mestách a obciach sa dá vysvetliť jeho harmonickou integráciou do mestského prostredia, čistotou a plynulosťou jeho tvarov, jeho príkladnou prístupnosťou, výnimočným presvetlením interiéru a v neposlednom rade veľkým množstvom možností, ktoré umožňujú na základe rôznych dizajnových schém a farebných kombinácií prispôsobiť interiér prianiam zákazníka  .

Dieselový motor Iveco Cursor 8 Euro 5 autobusov Citelis ponúka obzvlášť dobrý výkon z hľadiska spotreby paliva a šetrnosti k životnému prostrediu, ktoré idú ruka v ruke s jeho nízkymi emisiami. Pre dopravné orgány a prevádzkovateľov mestských sietí, ktorí vyžadujú úroveň ochrany životného prostredia presahujúci súčasné predpisy, môže byť voliteľne dodaný vo verzii vyhovujúcej požiadavkám pre označenie EEV (Vozidlo obzvlášť ohľaduplné k životnému prostrediu). Cursor 8 EEV je dostupný aj bez filtra pevných častíc, čo umožňuje zníženie obstarávacích a servisných nákladov a je zároveň výhodné z hľadiska celkových prevádzkových nákladov vozidla.
Autobusy Citelis s pohonom na zemný plyn sú vybavené motorom Cursor 8 CNG, ktorý je špeciálne vyvinutý pre CNG palivo. Výsledkom sú vynikajúce  parametre výkonu motora od 180kW do 243kW a veľmi nízke emisie, ktorých hodnoty už teraz plnia budúce emisné limity Euro 6.
Ďalšou veľkou výhodou autobusov Iveco Irisbus poháňaných zemným plynom je výrazne nižšia hlučnosť autobusov, ktorú ocenia ako cestujúci, tak obyvatelia miest. Z hľadiska "čistých motorov", zemný plyn stále zostáva ekonomicky najdostupnejším riešením súčasnosti . Iveco Irisbus pôsobí v tejto oblasti už viac ako 15 rokov a s viac ako 4500 autobusmi CNG, ktoré boli predané v Európe (modely Citelis, predchádzajúce modely a mikrobusy Daily), potvrdzuje svoju pozíciu lídra na tomto trhu. Najviac CNG vozidiel sa predalo na trhy Francúzska, Talianska, Španielska a Grécka.

Hybridné autobusy Iveco Irisbus: výkonná a spoľahlivá konštrukcia
Iveco Irisbus ako výrobca zameraný na inovatívne riešenia, pripravený reagovať na zvyšujúci sa počet požiadaviek na vozidlá šetrné k životnému prostrediu a prírodným zdrojom, dodáva rad vozidiel Citelis v 12- a 18-metrových verziách s novou generáciou hnacej jednotky, hľadiac do budúcnosti s hybridným systémom.

Sériovo vyrábaný hybrid s elektro-dieselovým pohonom bol vyvinutý v rámci zmluvy o spolupráci so spoločnosťou BAE Systems na dodávku hnacích elektrických komponentov a predstavuje spojenie 6-litrového dieselového motora Tector s malým zdvihovým objemom vyrobeného spoločnosťou FTP Industrial s elektrickým motorom / generátorom, ktorý využíva energiu získanú počas brzdenia pri znížení rýchlosti.

Dieselový motor má o 25 % nižší zdvihový objem v porovnaní s motorom, ktorý tvorí výbavu bežného vozidla rovnakej série. Generátor spojený s dieselovým motorom dodáva elektrinu bez využitia štartéra motora, alternátora a pásov. Vysoký výkon elektromotora dodáva vozidlu trakciu cez nápravu, ktorá je rovnaká ako v prípade dieselového modelu. Táto sériová konštrukcia hybridného vozidla viedla k vypusteniu prevodovky. Posledná generácia lítium-iónových batérií akumuluje energiu počas brzdenia a uvolňuje ju pri zrýchľovaní.

Výsledky dopadu na životné prostredie sú veľmi priaznivé. Predstavujú priemerné zníženie emisií CO2 a spotreby paliva o 25 % - 35 %. Musíme pripomenúť, že s 35 %-ným znížením spotreby paliva môžeme dosiahnuť úsporu okolo 500 gramov CO2 na kilometer. Keď vezmeme do úvahy ročné používanie vozidla na 50 000 km (priemer mestských autobusov), znamená to zníženie emisií CO2 do atmosféry o 25 ton.

Graf rôznych prevádzkových fáz hybridného vozidla:
Nasledujúci graf ukazuje prínos hybridnej technológie od počiatočného zrýchlenie autobusu do jeho opätovného naštartovania vrátane jednotlivých úloh naftového motora a batérie počas tohto procesu.
 
Rozjazd (Zrýchlenie): menší motor Iveco Tector 6 EEV je pri zrýchlení menej zaťažovaný (6 litrov v porovnaní s 8 litrami u Cursor 8), pretože dodatočný výkon pre zrýchlenie zaisťujú lítium-iónové batérie.

Konštantná rýchlosť: po dosiahnutí jazdnej rýchlosti už nie sú batérie potrebné. Motor Tector má dostatočný výkon na to, aby udržal jazdnú rýchlosť.

Brzdenie (Rekuperácia): pri spomaľovaní vozidla pracuje elektromotor ako generátor rekupuruje kinetickú energiu autobusu a dobíja batérie.

Zastavenie: naftový motor sa vypne a emisie výfukových plynov sa zastavia (Funkcia START / STOP), čo predstavuje ďalšiu úsporu paliva a výrazné zníženie znečistenia ovzdušia a hlučnosti.

Opätovné naštartovanie: batérie dodajú energiu generátora a ten naštartuje motor zošliapnutím plynového pedálu a vozidlo sa opäť rozbehne.


Hybridná verzia autobusov Irisbus Iveco má päť výrazných predností, ktoré bezpochyby oslovia prevádzkovateľa mestskej dopravy a splnia ich očakávania:

- Celá produktová rada v dĺžke 12 ma 18 m má rovnakú technológiu, čím je zaručená jednoduchosť;

- Vozidlá sa "sériovým" hybridným pohonom majú vysoko výkonné elektrické komponenty, ktoré maximálne zvyšujú rekuperáciu brzdnej sily a súčasne garantujú jej účinnosť;

- Funkcia Stop & Start umožňuje pohodlnejšie zastavenie a zníženie spotreby paliva;

- Hybridná technológia, ktorá bola navrhnutá spoločnosťou BAE Systems, bola preverená na tisíckami ďalších autobusoch, ktoré sú už v prevádzke a vykazujú vysokú spoľahlivosť;

- Spojenie hybridnej funkcie s diagnostickými nástrojmi, ktoré používa medzinárodný popredajný servis spoločnosti Irisbus Iveco, garantuje bezporuchovú prevádzku.

Spoločnosť Iveco Irisbus zároveň úspešne vykonala testy SORT ("Standardized On-Road Test Cycles") u nemeckej spoločnosti TÜV Süd, uznávaného certifikačného orgánu, ktoré potvrdzujú výsledky testov vykonaných v Lyone. Výsledky testov SORT sú dôležitým požiadavkom pri výberových konaniach po celej Európe.

Vodiči ocenia jednoduchosť riadenia týchto vozidiel, ako aj ich komfort, výkon a flexibilitu. Vysokú úroveň komfortu zaručuje cestujúcim aj skutočnosť, že vozidlá majú dobré opätovné naštartovanie a rozjazd, ktorý je progresívny, ale zároveň plynulý.

Iveco: rekordná objednávka na hybridné autobusy

Doteraz spoločnosť Iveco zaregistrovala viac ako 200 objednávok hybridných autobusov (čo zahŕňa dodané vozidlá, knihu objednávok aj podmienené objednávky).

Tieto hybridné autobusy s elektro-dieselovým pohonom, ktoré vyrába závod Iveco Irisbus v Annonay vo Francúzsku, sa dodávajú ako kompletné vozidlá (verzia Citelis 12 m a 18 m) alebo ako podvozok a karoséria zostavené v závode v Rorthais pod názvom Access'Bus GX 327 a GX 427.