Tlacove Spravy

„Imagin´Air" vo Fiat Industrial Village

Koncern Fiat Industrial v spolupráci so svojimi spoločnosťami zorganizoval v Turíne v areáli vlastnej priemyselnej zóny praktický seminár pod názvom „Imagin´Air - discover how to respect the air you breathe“ (predstav si vzduch - nájdi spôsob, ako rešpektovať vzduch, ktorý dýchaš). Seminár zameraný na kvalitu ovzdušia sa konal v súvislosti s „rokom vzduchu“ vyhláseným Európskou komisiou. Jedná sa o vybranú sprievodnú akciu z programu Green Week 2013 usporiadanú v rámci Európskej konferencie k politike životného prostredia, ktorá je naplánovaná na 4 -7. júna 2013.Do akcie sa zapojili všetky spoločnosti koncernu Fiat Industrial, t.j. Case IH, Steyr, Case Construction Equipment, New Holland Agriculture, New Holland Construction, Iveco a FPT Industrial. Táto akcia sponzorovaná z fondov Európskej komisie mala za cieľ iniciovať a rozvíjať diskusiu na tému kvality ovzdušia.

Na aktivitách v rámci dopoludňajších programov zameraných na rôzne aktuálne otázky, napríklad opatrenia na udržanie kvality ovzdušia v oblasti poľnohospodárstva a automobilového priemyslu, výhľady do budúcnosti z hľadiska udržateľnej mobility a špecifické úlohy ťažkých vozidiel vzhľadom na ich spotrebu energie a prínos pre kvalitu ovzdušia, sa zúčastnili aj predstavitelia miestnej samosprávy, osobnosti z akademických kruhov a zástupcovia výkonného manažmentu Fiat Industrial.

Vďaka spolupráci s jednotlivými univerzitami a študentskými asociáciami, medzi ktorými nechýbajú také renomované organizácie, ako je BEST (Európska rada študentov technických univerzít), PRIME Italy (Európska asociácia študentov odboru vzťahy a komunikácia s verejnosťou) a CERTet (Centrum územnej, dopravnej a turistickej ekonomiky), sa na jednotlivých akciách zúčastnili študenti Turínskej polytechniky, Turínskej univerzity a univerzity Bocconi, ktorí mali na konci seminára príležitosť sa nielen osobne stretnúť s predstaviteľmi manažmentu Fiat Industrial, ale aj si na pretekárskej dráhe v areáli priemyselnej zóny Fiat Industrial otestovať jednotlivé vozidlá Iveco s rôznou ťažnou silou.

Deň pred začatím seminára navštívilo areál priemyselnej zóny viac než 800 žiakov miestnych základných a stredných škôl, aby sa tu zúčastnili na rôznych vzdelávacích aktivitách na tému kvality ovzdušia konaných v spolupráci s turínskym Múzeom životného prostredia (Museo A come Ambiente). Pre tento účel im organizátori pripravili kreatívne laboratóriá, kde si mohli zostaviť rôzne systémy spracovania recyklovateľných materiálov, interaktívnu výstavu na spomínané témy, vonkajšie hry a vedecké workshopy.

Záväzok spoločností Fiat Industrial k podpore životného prostredia

New Holland Agriculture

Spoločnosť New Holland Agriculture prostredníctvom svojho strategického programu Clean Energy Leader®, ktorý začala v roku 2006, jednoznačne presadzuje obnoviteľné palivá, systémy redukcie emisií a špičkové technológie v prospech funkčného a udržateľného poľnohospodárstva. Svoju stratégiu aktuálne realizuje zameraním sa na bionaftu a ďalšie alternatívne zdroje energie ako napríklad etanol, metán, zmesi metánu / vodíka a biomasy, pre ktoré spoločnosť zostavila kompletnú ponuku poľnohospodárskych strojov a techniky pre účely obrábania pôdy, zberu a spracovania plodín.

New Holland vďaka svojej koncepcii Energeticky nezávislej farmy a unikátnemu produktu NH²TM, doteraz jedinému a prvému traktoru na svete na vodíkový pohon s nulovými hodnotami emisií, urobil ďalší rozhodujúci krok smerom k udržateľnej budúcnosti.

Spoločnosť svojím sortimentom obsahujúcim 18 strojov na zber plodín a 33 modelov traktorov prezentuje doteraz najväčšiu ponuku produktov vybavených motormi v súlade s emisnými normami Tier 4A schopnými znížiť spotrebu paliva až o 10 % a emisie oxidu dusíka (NOx) o viac ako 90 %.

Špecializované traktory a zberové stroje New Holland umožňujú docielenie redukcie uhlíkovej stopy o 40 % na viniciach a o 10 % na každú naplnenú fľašu vína. Prostredníctvom špeciálnych pneumatických sádzacích strojov na bezorebné obrábanie pôdy firma podporuje rozvoj tradičného poľnohospodárstva s cieľom zachovania zloženia a úrodnosti pôdy.

Spomínaný strategický program Clean Energy Leader® poskytuje poľnohospodárom najnovšie špičkové technológie, systémy a postupy, ktoré sú poľnohospodárom prísľubom pre toľko potrebnú udržateľnú budúcnosť.

Iveco

Spoločnosť Iveco už od samého začiatku presadzuje stratégiu šetrného prístupu voči životnému prostrediu, a to predovšetkým dlhodobým výskumom zameraným na ekologickú mobilitu, ktorého výsledkom je výroba vozidiel využívajúcich rôzne formy alternatívnych zdrojov pohonu, napr. čisto elektrického, hybridného alebo na metán, ktoré sú vhodné na plnenie rôznych dopravných úloh.

Svoj ekologický záväzok firma jednoznačne potvrdzuje svojou súčasnou pozíciou európskej jednotky v úseku výroby vozidiel na metánový pohon. Jej ponuka zahŕňa kompletný rad vozidiel s pohonom na zemný plyn od 3,5-tonového Daily Natural Power cez 16-tonové Eurocargo až po 40-tonový Stralis CNG.

FPT Industrial

FTP Industrial zaujíma poprednú pozíciu na trhoch výrobkov hnacích jednotiek a aplikácií pre cestné aj terénne vozidlá. Počiatky dlhodobej úspešnej inovačnej stratégie siahajú až do roku 1903 a firma ju realizuje nielen cestou vývoja nesmierne širokého sortimentu motorov na zemný plyn, ale najmä svojim novým systémom High Efficiency SCR (HI-eSCR). Jedná sa o jedinečnú technológiu selektívnej katalyckej redukcie (SCR), ktorá bola vyvinutá už pred zavedením noriem Euro VI a Tier 4 Final 2014. Technológiu HI-eSCR firma už teraz využíva na viac než 350 000 motoroch.

Vďaka aplikácii tohto inovatívneho systému dodatočnej úpravy výfukových plynov možno dosiahnuť viac než deväťdesiatpäťpercentné zníženie emisií oxidu dusíka.