Tlacove Spravy

Iveco – FedEx Express: prvé výsledky prevádzky Daily Hybrid
Práve uplynulo šesť mesiacov od štartu vyhodnocovacieho programu 10 vozidiel Daily s hybridným, dieselelektrickým pohonom, ktoré Iveco poskytlo najväčšej expresnej zásielkovej spoločnosti na svete FedEx Express. Teraz nastal čas publikovať prvé výsledky.

Výsledky tohto programu boli prezentované v priebehu tlačovej konferencii v Milánskom Palazzo Marino, na ktorej sa zúčastnili Ottavio Gioglio, generálny riaditeľ spoločnosti Iveco pre taliansky trh, Renato Carrara výkonný riaditeľ oddelenia stredomorských operácií spoločnosti FedEx Expres a milánsky mestský zástupca pre transport a životné prostredie Edoardo Croci.

V priebehu prvých šiestich mesiacov programu, ktorý bude celý trvať až do mája roku 2010, každé vozidlo prešlo v priemere vzdialenosť 7 900 km s 26,5 % úsporou spotreby paliva a s celkovým znížením emisií o 7,5 t CO2 v porovnaní s vozidlami vybavenými konvenčným pohonom – vznetovým motorom. Takéto výsledky mohli byť dosiahnuté predovšetkým vďaka sofistikovanému systému riadenia pohonu a systému ako je Stop and Start, ktorý dovoľuje rozjazd vozidla len na elektrický motor a pri brzdení je schopený rekuperovať kinetickú energiu.

„Iveco je veľmi dobre známe tým, že vyvíja tieto inovatívne technológie pohonu. Výsledky testu sú viditeľnou známkou nášho príspevku k presadzovaniu inovácií pre udržateľný rast.“ skonštatoval Ottavio Gioglio, generálny riaditeľ spoločnosti Iveco pre taliansky trh.

„Výsledky tejto novej investície potvrdzujú stály príspevok spoločnosti FedEx Express pri zavádzaní hybridných úžitkových vozidiel do každodennej reality. FedEx Express bol prvou spoločnosťou investujúcou do komerčne využiteľných hybridných vozidiel. V súčasnosti prevádzkuje veľký počet vozidiel s hybridným pohonom po celom svete,“ dodáva Renato Carrara, výkonný riaditeľ oddelenia stredomorských operácií, FedEx Express Taliansko.

Dodávky Iveco demonštrovali fakt, že majú tie najvhodnejšie predpoklady pre komerčné využitie. Po absolvovaní špeciálnych školení, boli vodiči spoločnosti FedEx Express pozitívne naladení a chválili výkonnosť, funkčnosť a jednoduchosť ovládania vozidiel. Vodiči rovnako dali najavo svoji hrdosť, že môžu svojou každodennú prácou prispievať k ochrane a zachovaniu životného prostredia.

Iveco spolupracovalo veľmi tesne s FedEx Express na vývoji dieselelektrických Daily, ktoré sú teraz predstavitelia novej vlny ľahkých úžitkových vozidiel. FedEx Express je súčasne tiež prvá spoločnosť, ktorá testuje technológiu pohonu komerčných vozidiel konštruovaných tak, aby plne vyhovovala náročným požiadavkám na expresnú zásielkovú dopravu v husto obývaných mestských oblastiach.

Iveco

Iveco vyvíja, konštruuje, vyrába a predáva ľahké, stredne ťažké a ťažké nákladné a úžitkové vozidlá, off-roadové nákladné automobily, mestské, medzimestské autobusy, diaľkové autokary ako aj špeciálne vozidlá určené pre požiarne aplikácie, špeciálne terénne využitie a pre obranné účely.

Iveco zamestnáva viac než 27 000 ľudí v 27. výrobných závodoch v 16. krajinách sveta, využíva excelentné technológie a riešenia vyvinuté vo svojich 6. vývojových centrách. Popri Európe pôsobí tiež v Číne, Rusku, Austrálii a Latinskej Amerike. Viac než 6 000 servisných dielní vo viac než 100 krajinách garantuje technickú podporu, kdekoľvek na svete, kde sú vozidlá Iveco v prevádzke.

FedEx Express

FedEx Express je najväčšia spoločnosť pre expresnú dopravu na svete. Zabezpečuje rýchly a spoľahlivý dopravný servis do viac než 220 krajín a oblastí. FedEx Express využíva celosvetovú leteckú a pozemnú sieť pre rýchlu dopravu časovo veľmi presne vymedzených zásielok s tým, že garantuje čas a dobu dodania pod sankciou navrátenia finančných nákladov.

FedEx Corp.

FedEx Corp. (NYSE: FDX) zabezpečuje celosvetovo svojich zákazníkov a obchodné aktivity portfóliom služieb v doprave, e-business a obchodných službách. S ročným obratom 39 mld., spoločnosť ponúka integrované obchodné aplikácie pomocou svojich jednotlivých dcérskych spoločností navzájom si konkurujúcich, ale spoločne vedených a zastrešených rešpektom k značke FedEx. Spoločnosť FedEx je dlhodobo a kontinuálne radená medzi najviac dôveryhodných a oceňovaných zamestnávateľov na svete. Spoločnosť inšpiruje svojich viac než 220 000 zamestnancov a externistov k tomu, aby boli „absolútne pozitívne“, zameraní na bezpečnosť, vysoké etické a profesionálne štandardy a na potreby svojich zákazníkov a obcí.