Tlacove Spravy

ECODAILY v L‘Aquila pre G8
Aktuálne, vo svetových médiách, predstavený nový rad ľahkých úžitkových vozidiel ECODAILY, kombinujúcich zodpovednosť k životnému prostrediu s vysokým výkonom, bol súčasťou významného stretnutia G8. Konferencia na najvyššej úrovní prebehla v talianskom meste v L’Aquila, kde sa zišlo viac než 2500 účastníkov vrátane 800 akreditovaných novinárov z celého sveta.

ECODAILY s elektrickým pohonom v rámci rokovania G8 o klimatických zmenách priamo podporovalo, a bolo k dispozícii jednotkám talianskej civilnej obrany, ktoré mali vo svojom vozovom parku aj desať automobilov Iveco Massif vhodných pre zabezpečenie presunu po nespevnených komunikáciách.

Celú flotilu vozidiel doplňovalo 80 autobusov Iveco Irisbus slúžiacich k preprave osôb. K dispozícii bolo 50 autokarov a 30 minibusov, ktoré sa starali o prepravu delegátov rokovania G8 z participujúcich krajín. Autokary patria k vrcholovej ponuke spoločnosti - Magelys, Domino (najpredávanejší zájazdový autobus v Taliansku) a Evadys. Vo flotile boli ďalej midibusy Proxys a minibusy Daily Tourys, a tiež dva autobusy Europolis s elektropohonom, slúžiacim vnútorným potrebám dopravy v policajnej akadémii Coppito, ktorá bola súčasťou stretnutia G8.

Vozidlá boli súčasťou flotily Fiat Group, ktorá, ako hlavný sponzor stretnutia G8 zaisťovala všetky dôležité logistické operácie. Najdôležitejší v tejto súvislosti je fakt, že prevádzka eco-flotily mala len veľmi malý dopad na životné prostredie.

Spoločnosť Iveco vytvorila špecializovaný tím pre stretnutie G8, ktoré bolo veľkou príležitosťou pre hosťujúcu krajinu prezentovať nielen excelentný taliansky design a kvalitu výroby, ale tiež úroveň zákazníckeho servisu a marketingovej podpory. Tím Iveco strávil spoločne s vedením civilnej obrany a ostatnými zainteresovanými oddeleniami z Fiat Group, mesiace s dolaďovaním každého detailu, aby dokázal prezentovať svoje výrobky a služby v tom najlepšom svetle.