Mail alert

Pri prihlásení sa do zoznamu adresátov emailovej služby vyhradenej pre novinárov, ktorá umožňuje prijímať oznam o každej novej publikovanej informácie, vyplňte nižšie uvedený formulár.INFORMOVANIE PODĽA ZÁKONA 196/2003. CIELE A SPÔSOBY POUŽÍVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV. S osobnými údajmi, ktoré ste dobrovoľne poskytli, sa bude zaobchádzať na účely vyššie uvedenej a dobrovoľne zvolenej služby (v nasledujúcom texte „Služba"), čo spoločnosti Fiat Group Automobiles umožní vykonávať prieskumy spojené s poskytovanou Službou. S údajmi sa bude zaobchádzať v tlačenom formáte, automatizovaným a telematickým spôsobom, a predovšetkým, prostredníctvom bežnej alebo elektronickej pošty, telefónu (aj prostredníctvom automatizovaných telefonátov, správ sms, mms a pod.) a telexafu.
S osobnými údajmi, ktoré ste dobrovoľne poskytli, sa bude zaobchádzať na účely vyššie uvedenej a dobrovoľne zvolenej služby (v nasledujúcom texte „Služba"), čo spoločnosti Fiat Group Automobiles umožní vykonávať prieskumy spojené s poskytovanou Službou. S údajmi sa bude zaobchádzať v tlačenom formáte, automatizovaným a telematickým spôsobom, a predovšetkým, prostredníctvom bežnej alebo elektronickej pošty, telefónu (aj prostredníctvom automatizovaných telefonátov, správ sms, mms a pod.) a telexafu.
S osobnými údajmi, ktoré ste dobrovoľne poskytli, sa bude zaobchádzať na účely vyššie uvedenej a dobrovoľne zvolenej služby (v nasledujúcom texte „Služba"), čo spoločnosti Fiat Group Automobiles umožní vykonávať prieskumy spojené s poskytovanou Službou. S údajmi sa bude zaobchádzať v tlačenom formáte, automatizovaným a telematickým spôsobom, a predovšetkým, prostredníctvom bežnej alebo elektronickej pošty, telefónu (aj prostredníctvom automatizovaných telefonátov, správ sms, mms a pod.) a telexafu.
S osobnými údajmi, ktoré ste dobrovoľne poskytli, sa bude zaobchádzať na účely vyššie uvedenej a dobrovoľne zvolenej služby (v nasledujúcom texte „Služba"), čo spoločnosti Fiat Group Automobiles umožní vykonávať prieskumy spojené s poskytovanou Službou. S údajmi sa bude zaobchádzať v tlačenom formáte, automatizovaným a telematickým spôsobom, a predovšetkým, prostredníctvom bežnej alebo elektronickej pošty, telefónu (aj prostredníctvom automatizovaných telefonátov, správ sms, mms a pod.) a telexafu. NÁSLEDKY PRÍPADNÉHO NEPOSKYTNUTIA ÚDAJOV

Všetky polia sú povinné