Nové Eurocargo: trendy vývoja v odvetví

​​​​S cieľom ešte viac vylepšiť Eurocargo sa značka Iveco vydala rovnakou cestou, aká už mnohé roky vedie tento model k vynikajúcemu úspechu: vytrvalou orientáciou na rozvoj trhu a potreby zákazníkov. Nové Eurocargo predvída megatrendy vývoja, ktoré sú hnacou silou zmeny vo svetovej ekonomike: v prvom rade urbanizáciu, pretože svetová populácia stále rastie a pohyb tovarov v rámci metropolitných oblastí bude aj naďalej predstavovať zásadný faktor udržania obchodu i životnej úrovne.

Manažment energie je jadrom výskumu a vývoja spoločnosti Iveco. Značka Iveco pracuje na znižovaní spotreby tradičných vznetových motorov i na podpore využívania alternatívnych palív a stala sa európskym lídrom v oblasti pohonu na zemný plyn s najširšou obchodnou ponukou úžitkových vozidiel s pohonom na stlačený zemný plyn (CNG) a skvapalnený zemný plyn (LNG) a najrozsiahlejším vozovým parkom v Európe: v prevádzke je spolu viac než 5 500 autobusov Iveco a 8 500 dodávkových a nákladných vozidiel Iveco.

Svet dopravy zažíva aj rastúci dopyt po zvýšenej bezpečnosti a pohodlí. Vozidlá Iveco novej generácie sú stále bezpečnejšie a komfortnejšie a pomáhajú rozvíjať racionálnejší štýl jazdy pri zohľadnení druhu a množstva paliva. Vďaka inteligentnému využitiu nových telematických systémov sa navyše menia na inteligentné nákladné vozidlá, ktoré sú pripravené komunikovať s infraštruktúrou správy vozových parkov a riadenia dopravy.

To všetko dokonale vystihuje hodnoty značky Iveco: technológie, znižovanie celkových nákladov na vlastníctvo (CNNV), udržateľnosť a neustále posilňovanie obchodnej spolupráce so zákazníkmi – vďaka čomu je značka IVECO ideálnou voľbou z hľadiska účinnosti, produktivity a univerzálnosti.