Vyrábané v meste Suzzara, domove modelového radu Daily

​​​​​Nové Daily Euro 6 je vyrábané vo výrobnom závode spoločnosti Iveco v talianskom meste Suzzara, ktorý sa zameriava výlučne na tento modelový rad. Závod sa opiera o procesy World Class Manufacturing (WCM) s cieľom zvládať vysoký stupeň komplexnosti, ktorý so sebou prináša výroba veľmi širokého modelového radu Daily s viac ako 11 000 produktovými variantmi. WCM je metodológia, ktorá sa zameriava na vytváranie bezchybných postupov, cieľom ktorých je dosahovanie nulovej chybovosti, nulového odpadu a nulovej nehodovosti. Ide o proces neustáleho zlepšovania, ktorý sa sústreďuje na zapájanie každého článku podieľajúceho sa na výrobe.

Závod v meste Suzzara zaviedol systém WCM v roku 2007 a v priebehu len piatich rokov získal certifikát Silver Medal, ktorý dokladá vysokú úroveň kvality.

Spoločnosť Iveco investovala do vybavenia závodu v meste Suzzara pri príprave na predstavenie nového Daily Euro 6 s cieľom ďalej zvyšovať svoju schopnosť reagovať na požiadavky trhov.

Za hranicami výrobku

Podnikateľský inštinkt nového Daily Euro 6 siaha za hranice výrobku: ide tiež o to, aby sme pomáhali našim klientom jednoducho a efektívne vykonávať podnikateľskú činnosť s tým správnym príslušenstvom, financovaním, technickou podporou, pozáručným servisom a nonstop cestnou službou, ktorá je dnes ešte ľahšie dostupná vďaka aplikácii DAILY BUSINESS UP.

Spoločnosť Iveco pomáha svojim klientom rozvíjať podnikanie prostredníctvom financovania prispôsobeného potrebám vozidiel Daily Euro 6, ako je Daylease – ponukový balík, ktorý zahŕňa zmluvu o kúpe, údržbe a opravách vozidla a finančný balík s mesačnými splátkami.

Nové Daily Euro 6: Podnikateľský inštinkt pre odvetvie dopravy

Daily Euro 6 je najnovší prírastok modelového radu, s dlhou históriou ako priekopník v oblasti ľahkých úžitkových vozidiel a reputáciou z hľadiska inovácií, odolnosti a vysokej spokojnosti zákazníkov. Vďaka svojmu podnikateľskému inštinktu sa naučil, ako predvídať potreby dopravných firiem. Pierre Lahutte na záver povedal: „Predali sme viac ako 2,8 milióna vozidiel Daily, odkedy bol predstavený prvý model tohto modelového radu. Našim cieľom je toto číslo značne zvýšiť s novým Daily Euro 6. Doteraz najlepší model Daily dokáže ešte viac.“