Trvalo udržateľná technológia pre dopravcov

Modelový rad „nové Daily Euro 6“ ponúka dva štvorvalcové motory s objemami valcov 2,3 a 3,0 litrov, výkonom od 120 do 210 konských síl a krútiacim momentom od 320 do 470 Nm, a to všetko pri značných palivových úsporách do výšky až 8 % (v cykle NEDC), v porovnaní s predchádzajúcimi modelmi Euro 5.

Stratégia spoločnosti Iveco pre ponuku motorov vychádza z vedúceho postavenia v oblasti motorov a technológie SCR: hnacou silou je snaha o dokonalosť, pričom v dostatočnom predstihu pred nadobudnutím platnosti nových záväzných predpisov v roku 2020 bude predstavená technológia RDE (Real Driving Emissions).

Daily ponúka dva 4-valcové motory s objemami valcov 2,3 a 3,0 litra pre špičkovú výkonnosť v rámci rozsiahlej škály úloh s vozidlami s celkovou hmotnosťou od 3,3 do 7,2 tony. Obsahuje tiež exkluzívny patentovaný systém MULTIJET II, ktorý optimalizuje spaľovanie.

Optimalizovaný trojlitrový motor F1C, testovaný viac ako 20 000 hodín na testovacom zariadení a na vzdialenosť viac ako 1,5 milióna kilometrov na cestách využíva technológiu selektívnej katalytickej redukcie, ktorá reguluje emisie NOx, a nové vstrekovače paliva, ktoré prispievajú k optimalizácii spaľovania a znižovaniu množstva pevných častíc na výstupe z motora. Motory ponúkajú výkon, ktorý je taký potrebný na tých najnáročnejších výjazdoch na dlhé vzdialenosti pri pozoruhodne nízkej spotrebe paliva, dlhých intervaloch údržby a nižších prevádzkových nákladoch.

Úplne nový 2,3 l motor F1A bol modernizovaný od olejovej nádrže smerom nahor. S modernými materiálmi a virtuálnou optimalizáciou dokázala spoločnosť Iveco znížiť hmotnosť motora o 6 %. Znížením trenia, ďalšou optimalizáciou chladenia a vstrekovacieho systému MULTIJET II, použitím olejového čerpadla s variabilným výtlakom a prostredníctvom iných podobných zdokonalení sa spotreba paliva znížila o 8 % v cykle NEDC.

Po testovaní viac ako 35 000 hodín na testovacom zariadení a po najazdení viac ako 1,3 milióna kilometrov na cestách, kombinácia týchto technických inovácií motorov F1A, spolu s mierne zväčšeným objemom valcov oproti konkurencii a systémom nízkotlakovej recirkulácie výfukových plynov Low Pressure Exhaust Gas Recirculation zabezpečuje, že motor prirodzene produkuje menšie množstvo emisií, čo si vyžaduje iba zjednodušený systém dodatočnej úpravy.

Následne bude ako ďalší krok v rámci nového Daily Euro 6 začiatkom roku 2017 motor F1A vybavený aj technológiou SCR. S týmto riešením spoločnosť Iveco, priekopník s viac ako 25-ročnými skúsenosťami s technológiou SCR, zaujme vedúcu pozíciu a bude pripravená plniť limity emisií vznikajúcich pri skutočnej jazde (Real Driving Emissions) pre rok 2020 – tri roky predtým, ako vstúpia do platnosti.

Potvrdzujúc svoj podnikateľský inštinkt, nové Daily Euro 6 je natoľko flexibilné, že si dokáže zachovať dostupnosť systému EGR s nízkotlakovým okruhom na modeloch s motorom F1A pre zákazníkov s nízkym počtom najazdených kilometrov, ktorí preferujú práve toto riešenie.

Z hľadiska výkonnosti prispievajú funkcie ako je olejové čerpadlo s variabilným výtlakom a turbína s variabilnou geometriou na motore F1A, systém EcoSwitch PRO, ľahší motor a znížené trenie v motoroch a nápravách, k vynikajúcej palivovej úspore vozidiel Daily, nízkym prevádzkovým nákladom a vysokému výkonu a krútiacemu momentu.

Široká paleta motorov zahŕňa aj verziu s čistou prevádzkou – Daily Natural Power, ktorá jazdí na stlačený zemný plyn (CNG), pričom poskytuje výhodu v mestských oblastiach s obmedzením dopravy vďaka čistej a tichej prevádzke, a Daily Electric, tichú verziu s nulovými emisiami.​