Nový Stralis XP & NP

​​​​​​Nový Stralis 480XP a 570XP bol vyvinutý pre prepravu na mimoriadne dlhé vzdialenosti. Oba modely sú plné nových funkcií na úsporu paliva a špičkových technológií, ako je napríklad inovačný systém Smart EGR, a sú dodávané spolu s novými službami, ktorých cieľom je zabezpečiť maximálnu prevádzkyschopnosť a ponúknuť skutočnú príležitosť diaľkovým dopravcom, ktorí hľadajú maximálne úspory pohonných hmôt a najnižšie celkové náklady na vlastníctvo – tento segment predstavuje 60 % odvetvia.

Nový Stralis XP je najspoľahlivejšie a najhospodárnejšie nákladné vozidlo na trhu. Predstavuje najkomplexnejšie riešenie pre diaľkovú dopravu, v ktorom sa spájajú produkt a služby zamerané na zníženie celkových nákladov na vlastníctvo a tiež zníženie emisií CO2.
S úsporou paliva až 11 % a impozantným znížením celkových nákladov na vlastníctvo až o 5,6 % pri diaľkovej nákladnej doprave sa z tohto vozidla stáva skutočný šampión v oblasti úspornej diaľkovej dopravy.


Nový Stralis NP: ekologická revolúcia vo svete dopravy

Nový Stralis NP je prvé nákladné vozidlo s pohonom na plyn, ktoré ponúka výkon, dlhý dojazd, jazdný komfort a vhodné podmienky na prácu a oddych podľa medzinárodných štandardov v oblasti dopravy. V porovnaní s predchádzajúcim modelom s pohonom na CNG znižuje celkové náklady na vlastníctvo o 3 % a ponúka dobu návratnosti už od 5 rokov (v závislosti od krajiny, kde je prevádzkované). Nový 9-litrový motor s pohonom na LNG dosahuje najvyšší menovitý výkon, aký kedy dosahovali vozidlá s pohonom na tento druh paliva: 400 koní a krútiaci moment 1 700 Nm. To zodpovedá 10 konským silám na tonu zaťaženia, čo je v súlade s obchodnými štandardmi v oblasti diaľkovej dopravy.

Ide o prvé diaľkové nákladné vozidlo s pohonom na alternatívne palivá, ktoré ponúka dopravcom príležitosť zlepšiť trvalú udržateľnosť i návratnosť investícií.