Technológia od základov

​​​​​Vývoj nového ťahača Stralis bol zameraný na hospodárenie s energiou na dosiahnutie výrazného zníženia celkových nákladov na vlastníctvo pri každom výjazde a každom druhu trasy.

Nové motory boli prerobené s cieľom znížiť trenie a nová funkcia na automatické vypínanie motora automaticky vypne motor po uplynutí určitého času po zaparkovaní vozidla s cieľom zlepšiť využívanie energie.

Inteligentné zariadenia v novom ťahači Stralis 480XP a 570XP, napríklad kompresor spojky a zariadenie na úpravu vzduchu, alternátor na rekuperáciu energie s monitorovaním stavu batérie či čerpadlo posilňovača riadenia s premenlivým prietokom, predchádzajú stratám energie, keď nie sú používané.

Systém Smart EGR na novom ťahači Stralis 480XP a 570XP je inovatívne riešenie, ktoré spolupracuje so systémom na dodatočnú úpravu výfukových plynov HI-SCR patentovaným spoločnosťou Iveco a pomáha optimalizovať spaľovanie pre výraznú úsporu pohonných hmôt pri jazde na dlhé vzdialenosti. Používa malé množstvo výfukových spalín, len 8 %, na skrátenie času do začatia vstrekovania paliva a zníženie spotreby pohonných látok pri zachovaní premeny NOx v spalinách na úrovni 97 % pomocou systému HI-SCR. Toto revolučné inteligentné riešenie prináša všetky výhody systému HI-SCR: zachovanie rozmerov chladiča, eliminovanie dodatočnej údržby, zachovanie hmotnosti, eliminovanie regenerácie pri parkovaní a veľmi dlhé servisné intervaly pre dodatočné zníženie spotreby pohonných hmôt a celkových nákladov na vlastníctvo. S týmto riešením značka Iveco spolu s partnerom pre vývoj motora, firmou FPT Industrial, opäť potvrdila svoje dlhodobé vedúce postavenie v oblasti technológií na úsporu pohonných hmôt.

HI-CRUISE, systém prediktívnej podpory vodiča na princípe systému GPS a najnovšej technológie mapovania, porovnáva geografickú polohu s topografickými údajmi ciest a vhodným spôsobom používa prediktívne stratégie na zrýchľovanie, spomaľovanie a radenie. Funkcia zjednodušuje prácu vodiča a umožňuje mu sústrediť sa na bezpečnosť namiesto rutinných činností a zvyšuje komfort jazdy. Okrem toho prináša aj značné úspory pohonných hmôt aj pre menej skúsených vodičov.

Nové úsporné pneumatiky „AAA“ vyvinuté firmou Michelin minimalizujú valivý odpor a pomáhajú vo výraznej miere znižovať spotrebu pohonných látok, v priemere až o 1,5 % počas prvého životného cyklu. Vďaka tomu sa na každých 100 km vypustí o 1,33 kg menej emisií CO2, čo predstavuje spolu viac než 3,7 tony počas prvého životného cyklu vozidla. Úspory sú dosahované pri súčasnom zachovaní priľnavosť, odolnosti a trvanlivosti.

Úplne nová zadná náprava s jednoduchou redukciou zlepšuje geometriu ozubených kolies a trenie a prispieva k optimalizovaniu spotreby pohonných hmôt.

V porovnaní s predchádzajúcou generáciou prinášajú tieto nové funkcie dvojciferné percentuálne zníženie spotreby paliva.

Okrem nových technológií boli pridané aj funkcie a služby na dodatočné zníženie celkových nákladov na vlastníctvo.

12-rýchlostná automatizovaná prevodovka novej generácie HI-TRONIX, vyvinutá v spolupráci s firmou ZF, stojí na čele technologického pokroku v tejto kategórii a vo výraznej miere zvyšuje trvanlivosť a znižuje náklady. V porovnaní s predchádzajúcou generáciou skracuje prevodovka HI-TRONIX čas radenia o 10 %, je skonštruovaná pre takmer dvojnásobne vyšší počet radení, dokáže predĺžiť životnosť až o 1,6 milióna km a je o 6 dB menej hlučná, takže je ideálna pre tiché nočné výjazdy a zároveň ponúka najlepší pomer krútiaceho momentu k hmotnosti, rozpätie prevodových pomerov a účinnosť v tejto triede. Modulárna konštrukcia s jednoduchým prístupom pri servise znižuje nároky na údržbu a zjednodušuje opravy, čo sa následne premieta do ďalších úspor. Ponúka tiež ďalšie funkcie, ako je napríklad manévrovací režim (pomalý posun) na prevádzku pri nízkych rýchlostiach, ktorý pracuje na princípe prenosovej sústavy s meničom krútiaceho momentu, funkcia na rozhojdanie vozidla pri vyslobodzovaní zapadnutého vozidla na povrchoch s nízkou priľnavosťou, 4 rýchlostné stupne pre cúvanie a nové pohony prídavných agregátov.

Zavesenie zadnej nápravy bolo kompletne prepracované tak, aby bolo efektívnejšie z hľadiska hmotnosti a trvácnejšie, čím sa podarilo dosiahnuť zníženie hmotnosti zavesenia nápravy pri súčasnom zachovaní výkonových parametrov, a teda aj zvýšenie užitočného zaťaženia o 45 kg. Lepšia odolnosť proti korodovaniu, dosiahnutá povrchovou úpravou všetkých kľúčových kovových komponentov, prispieva ku zníženiu nákladov na údržbu.

Nová architektúra elektrických a elektronických systémov nového ťahača Stralis a nového ťahača Stralis XP predstavuje technologický prielom a umožňuje ďalšie inovácie. Na základe koncepcie MUX komunikujú palubné elektronické jednotky cez dva fyzické vodiče a spoločný protokol.

Nové riešenie HI-MUX je vylepšená technológia vozidiel Stralis, ktorá vznikla prerobením celých rozvodov a niektorých súvisiacich komponentov. Je rozdelené na dve časti na zvýšenie flexibility a uľahčenie údržby a má novú modulárnu architektúru s novým usporiadaním pneumatických a palivových potrubí a vedení na aditívum AdBlue. HI-MUX umožňuje navrhovať detailné konštrukčné riešenie pre konkrétnu konfiguráciu nákladného vozidla pri súčasnom znížení počtu komponentov a zložitosti ich montáže.

Vynikajúca spoľahlivosť a životnosť nového ťahača Stralis vedú aj ku zníženiu nákladov na údržbu a opravy: o 5 % v porovnaní so súčasnou generáciou so štandardnou trojročnou zmluvou a 8 % so štvorročnou, čím sa znižujú náklady na údržbu, ktoré boli už aj tak maximálne konkurencieschopné, a celkové náklady na vlastníctvo.