Telematika na palube: ostaňte v spojení aj na cestách

​​Na zvýšenie účinnosti slúžia aj moderné a ľahko použiteľné ovládače, ktoré pomáhajú vytvárať produktívne pracovné prostredie.
Model Eurocargo je vybavený moderným telematickým systémom so všetkými nástrojmi potrebnými na integrované riadenie všetkých operácií. Informácie sú zhromažďované a analyzované na diaľku: prístup k intuitívnemu portálu umožňuje správcovi vozového parku sledovať rad faktorov, napríklad používanie vozidla, a podrobne riadiť vodičov a ich štýl jazdy a zároveň umožňuje plánovať pracovné postupy a jednotlivé činnosti.

Každý faktor je vyhodnocovaný na základe ukazovateľov výkonnosti, ktoré sú rozhodujúce pre znižovanie nákladov a zvyšovanie účinnosti vo všetkých oblastiach. Palivo a limity stanovené predpismi sú hlavné faktory súvisiace s nákladmi a ich znižovanie je dosiahnuteľné profesionálnym riadením pracovných vozidiel a vodičov. Vodiči vo výraznej miere prispievajú k zvyšovaniu účinnosti vozidla.

Multifunkčná kabína modelu Eurocargo je vybavená množstvom technologických vymožeností, ktoré sú nevyhnutné na zachovanie spojenia na cestách. V súvislosti s osobnými zariadeniami je nové Eurocargo prispôsobené na bezproblémovú integráciu väčšiny smartfónov, tabletov a navigačných systémov GPS. Pre profesionálne služby je nová ponuka telematických služieb modulárna a môže byť rozšírená na rôznych úrovniach: s doplnkovou skrinkou Iveco UTP Telematics Box, ktorá umožňuje zhromažďovať údaje na diaľku a vytvárať prehľady na zjednodušenú správu vozového parku, a s modernými službami poskytovanými spoločnosťou Iveco v spolupráci s vedúcim medzinárodným poskytovateľom služieb.

Na podporu zákazníkov pri zvyšovaní produktivity vynakladá spoločnosť Iveco značné úsilie na vývoj telematického riešenia, ktoré dokáže maximalizovať ponuku služieb. Inštaláciou displeja Iveco DriverLinc do vozidla sa rozšíri ponuka služieb na správu vozového parku. DriverLinc umožňuje štruktúrovaný komunikačný tok medzi vodičom a firmou a poskytuje včasné informácie umoňujúce rýchlu reakciu. DriverLinc zároveň pridáva nástroje na zvyšovanie účinnosti pohonných hmôt, ako je napríklad „poradca vodiča“, ktorý pomáha vodičovi zlepšovať štýl jazdy v reálnom čase.

„Rozšírená“ úroveň služieb zahŕňa moderné funkcie na podporu vodiča v interiéri vozidla aj mimo neho: napríklad odnímateľný tablet na správu funkcií od navigácie až po zákazky a zaznamenávanie podpisov.

Funkcia „poradca vodiča“ pomáha znižovať spotrebu paliva a radí ako šetriť palivo. Funguje na princípe porovnávania výkonu s vytýčenými cieľmi a v reálnom čase poskytuje spätnú väzbu na základe skupiny 13 rôznych indikátorov jazdného štýlu. Operačný systém Android garantuje kratšie cykly vydávania aktualizácií a jednoduchšie prispôsobenie umožňujúce vysokú mieru personalizácie pri prideľovaní pracovných úloh.