Systém Iveco HI-SCR: najúčinnejšia technológia motorov Euro VI

​​​Regenerácia? Nie, ďakujem.

Toto je hlavná téma európskej mediálnej kampane značky Iveco, ktorá komunikuje účinnosť vlastnej technológie HI-SCR na dodatočnú úpravu výfukových plynov. Riešenie značky Iveco bez recirkulácie výfukových plynov (EGR) prináša mnohé výhody, medzi ktoré patrí zníženie spotreby paliva, dlhšia životnosť filtra pevných častíc (DPF) a bezpečnosť.

HI-SCR je exkluzívna technológia značky Iveco. Je to jediný systém regulácie emisií, ktorý nemení proces spaľovania, pretože funguje na princípe prívodu čerstvého a čistého vzduchu namiesto recirkulácie výfukových plynov (EGR). Vďaka tomu sa darí dosahovať vyššiu teplotu spaľovania a nižší podiel častíc, a preto nie je nutné používať aktívny filter pevných častíc.

Nové Eurocargo je jediné vozidlov odvetví stredne ťažkých nákladných vozidiel, ktoré využíva túto inovatívnu technológiu. Žiadne vozidlo Eurocargo poháňané motorom Iveco Tector 5 alebo Tector 7 Euro VI nemá recirkuláciu výfukových plynov. Proces spaľovania je v skutočnosti optimalizovaný pre najvyššiu energetickú účinnosť.
Okrem pozitívneho vplyvu na spotrebu paliva tento druh čistého spaľovania minimalizuje vznik častíc a zároveň znižuje oxidy dusíka (NOx) pomocou inovatívnej selektívnej katalytickej redukcie (SCR) v systéme dodatočnej úpravy výfukových plynov, ktorou sa dosahuje účinnosť premeny NOx na úrovni približne 97 % (HI-SCR).

Táto technológia prináša mnohé výhody, ale v prvom rade zvyšuje bezpečnosť vodiča: vodič nemusí nijako zasahovať, pretože nie je nutné vykonávať pravidelné zastávky na nútenú regeneráciu filtra pevných častíc – čo je obrovská výhoda z hľadiska celkových nákladov na vlastníctvo.

Filter pevných častíc zachytáva častice a keď sa úplne zanesie, musí sa regenerovať zvýšením teploty výfukových plynov a vstrekovaním paliva, ktoré spáli zvyšky zo spaľovania a usadený karbón. Prehrievanie filtra pevných častíc počas aktívnej regenerácie môže vytvárať potenciálne nebezpečenstvo pre osoby a predmety v bezprostrednej blízkosti, ak sa k zariadeniu priblížia príliš blízko.
Technológia HI-SCR v novom modeli Eurocargo namiesto toho využíva len pasívnu regeneráciu filtra pevných častíc, ktorá sa nepretržite čistí pri nižších teplotách bez potreby pridávať energiu, a to počas normálnej prevádzky.

Medzi výhody pre zákazníka patria vyššia účinnosť a nižšia spotreba paliva vďaka optimalizovaniu spaľovania bez použitia systému EGR a pozoruhodnému pomeru premeny v systéme SCR na úrovni približne 97 %. Nie je nutné vstrekovať ďalšie palivo na spaľovanie častíc. Tak sa znižuje spotreba paliva a zároveň aj tepelné namáhanie systému dodatočnej úpravy.

Vďaka použitiu jediného kompaktného systému namiesto dvoch sa znížil počet komponentov, zložitosť a hmotnosť a výrazne sa zvýšilo užitočné zaťaženie. Vypustenie systému EGR viedlo v porovnaní s konkurenciou k zvýšeniu výkonu u motorov s menším objemom.

Celý systém HI-SCR je optimálne umiestnený na podvozku pre maximálnu flexibilitu pri výrobe nadstavieb, takže nové Eurocargo je ideálne pre väčšinu typov nadstavieb skriňových dodávkových vozidiel a kamiónov s látkovými bočnými stenami, nadstavieb s chladiacim boxom, cisterien a mnohé iné konfigurácie.
Tieto výhody siahajú naprieč celou ponukou modelov Iveco Eurocargo, Stralis a Trakker.


​Komponenty patentovaného systému HI-SCR

Systém dodatočnej úpravy výfukových plynov na motoroch Iveco Cursor a Tector Euro VI je tvorený oxidačným katalyzátorom (DOC) a filtrom pevných častíc (DPF) bez aktívnej regenerácie. Za filtrom pevných častíc sa postupne nachádza zariadenie na dávkovanie močoviny, vírivé zmiešavacie potrubie a katalyzátor SCR. Koncový katalyzátor (alebo čistiaci katalyzátor, CUC) odstraňuje zvyšky amoniaku vo výfukových plynoch.

Pri zavádzaní tejto technologickej inovácie využila značka Iveco jedinečné skúsenosti spoločnosti CNH Industrial, popredného výrobcu s 500 tisíc systémami SCR v cestných a terénnych vozidlách, ktoré predávajú pod vlastnou značkou od roku 1996.