Nové Eurocargo Natural Power

​​​​​​Nové Eurocargo sa bude predávať aj so 6-litrovým motorom Tector vo vyhotovení „super-eco“ s výkonom 210 k, ktorý pracuje na stlačený zemný plyn (CNG).Vďaka prepracovaniu cievok zapaľovania, ventila plynov z kľukovej skrine, piestov a krúžkov sa značke Iveco podarilo dosiahnuť výrazné výhody v oblasti účinnosti, emisií a údržby.

Vozidlo zároveň dosahuje vyšší výkon 204 k a maximálny krútiaci moment 750 Nm. Už dnes spĺňa emisné požiadavky kroku C normy Euro VI a smie vstupovať do mestských centier s obmedzeným vstupom, čo predstavuje kľúčovú výhodu pri rozvoze s niekoľkými zastávkami.

Technológia pohonu na zemný plyn ponúka množstvo výhod týkajúcich sa ochrany životného prostredia i ekonomickej udržateľnosti. Z hľadiska ochrany životného prostredia je pohon na metán najefektívnejšie technologické riešenie dostupné v blízkej budúcnosti a eliminujúce problémy so znečisťovaním v mestských oblastiach. Práve preto predstavuje jedinú skutočnú alternatívu k benzínovým a naftovým palivám.

V zmysle emisií je zemný plyn „čisté“ palivo, pretože uvoľňuje o 10 % menej emisií CO2 a o 35 % menej emisií NOx v porovnaní s naftou a o 95 % menej pevných častíc.

Modely Eurocargo s pohonom na zemný plyn sú navyše mimoriadne tiché, vďaka čomu sú ideálne na nočné mestské služby.

​​