Najlepší partner pre odvetvie dopravy s nízkymi nákladmi na vlastníctvo

Všetky nové funkcie prispievajú k znižovaniu celkových nákladov na vlastníctvo nového Daily Euro 6. Vozidlo má veľa funkcií, ktoré vedú k vynikajúcej palivovej úspore: od turbíny s variabilnou geometriou na modeloch s výkonom od 140 do 180 k., ktorá zaručuje efektívnejšie využívanie motora, až po nový inteligentný systém EcoSwitch PRO, ktorý v prípade potreby automaticky znižuje krútiaci moment motora bez zásahu vodiča, pričom znižuje spotrebu bez kompromisu z hľadiska produktivity.

Tieto inovačné riešenia vedú spolu s účinným motorom a technológiami pohonu k výraznému znižovaniu spotreby paliva: až o 8 % oproti modelom Euro 5. Okrem toho je možné ušetriť až 15 % paliva za predpokladu, že sa vodič bude riadiť radami systému Driving Style Evaluation (DSE) v reálnom čase.

Intervaly údržby boli predĺžené na 50 000 km vďaka použitiu komponentov a spotrebných materiálov odolnejších proti opotrebeniu, čo viedlo k 20-percentnému predĺženiu času servisných intervalov. Optimalizovaný brzdový systém s novými, pevnejšími brzdovými doštičkami je účinnejší a odolnejší. To všetko vedie spolu s harmonizáciou údržbových zásahov k predĺženiu bezporuchovosti, znamená významné znižovanie nákladov na údržbu a opravy: až o 12 % v závislosti od druhu použitia vozidla.

​​