ÚDRŽBA A OPRAVY


ELEMENTS je jednou z hlavných služieb v rámci popredajnej globálnej ponuky spoločnosti IVECO. 

K dispozícii je dokonalá synergia medzi Service, Parts a Network, aby sa vaše vozidlo vždy udržiavalo v dokonalom stave. 

PROGRAM ELEMENTS KTORÝ MAXIMALIZUJE ŽIVOTNOSŤ VÁŠHO VOZIDLA


ÚDRŽBA

Údržba, mazanie, oleje a kvapaliny sa menia podľa príručky na údržbu a opravy.
HNACIE ÚSTROJENSTVO

Opravy motora, systému vstrekovania paliva, prevodovky, kardanového hriadeľa a náprav.
MIMO HNACIE ÚSTROJENSTVO

Komponenty, ktoré nie sú súčasťou hnacieho ústrojenstva, napr. elektrický systém, vstrekovanie.
OPOTREBENIE

Spojka, brzdové doštičky, brzdové kotúče, brzdové bubny, brzdové obloženie pre bubnové brzdy.

VÝHODY POUŽÍVANIA BALÍKOV ELEMENTS


  • Vysoká dostupnosť vozidiel vďaka plnému uplatňovaniu plánu údržby definovaného spoločnosťou IVECO a efektívnejšiemu procesu opravy.
  • Vysokokvalitná údržba a opravy vykonávané pomocou originálnych náhradných dielov v špecializovanej asistenčnej servisnej sieti IVECO.
  • Vyššia zostatková hodnota pre zákazníka na ochranu hodnoty svojej investície.
  • Jasné, definované náklady, rovnomerne rozdelené v priebehu času. Zjednodušené riadenie rozpočtu.
  • Menej administratívnych činností.

SERVISNÉ BALÍKY NA MIERU

ZMLUVA O PLÁNOVANEJ ÚDRŽBE ​

Môžete si vybrať najlepšie úrovne služieb pre veľkosť a potreby vašej firmy, pretože viete, že súvisiace náklady sú pevné a predvídateľné 


  ​ÚDRŽBAHNACIE
ÚSTROJENSTVO


PRÍDAVNÉ
HNACIE
ÚSTROJENSTVO

OPOTREBENIE


 
 
  
  
   
​​

ROZŠÍRENÁ ZÁRUKA

Spoločnosť IVECO vám ponúka rozšírenú záručnú službu, rozšírenia záruky na prvky „HNACIEHO ÚSTROJENSTVA“ a „MIMO HNACIE ÚSTROJENSTVO“, ktoré si môžete objednať modulárne podľa vašich individuálnych požiadaviek. 

Dlhší čas budete mať istotu, že vaše vozidlo bude opravené s vynikajúcim odborným dohľadom, ktorý je charakteristickým znakom servisnej siete IVECO. A so službou rozšírenej záruky máte nárok na 24-hodinovú asistenciu na cestách.
.

  HNACIE
ÚSTROJENSTVOMIMO HNACIE
ÚSTROJENSTVO