TOTAL COST OF OWNERSHIP

TCO

TCO (Total Cost of Ownership) predstavuje celkové náklady na držanie vozidla počas celej jeho životnosti. Sledovanie tohto indikátora je často komplexné, ale vo väčšine prípadov predstavuje najdôležitejšiu stratégiu riadenia podnikania. S týmto cieľom spoločnosť Iveco dáva k dispozícii kalkulačku, ktorá vám pomôže riadiť a synchronizovať všetky prvky výdavkov a získať veľmi pravdepodobný prehľad prevádzkových nákladov na vozidlo.

Parametre

Hodnoty

Čistá cena

Systémy váženia pohybujúcich sa vozidiel sú užitočné pri rôznych aplikáciách, predovšetkým na určenie celkovej hmotnosti vozidla, na kontrolovanie priestupkov pri preprave tovaru, ako na riadenie a údržbu infraštruktúry. Systémy váženia pohybujúcich sa vozidiel sú užitočné pri rôznych aplikáciách, predovšetkým na určenie celkovej hmotnosti vozidla, na kontrolovanie priestupkov pri preprave tovaru, ako na riadenie a údržbu infraštruktúry. Systémy váženia pohybujúcich sa vozidiel sú užitočné pri rôznych aplikáciách, predovšetkým na určenie celkovej hmotnosti vozidla, na kontrolovanie priestupkov pri preprave tovaru, ako na riadenie a údržbu infraštruktúry.

Filtrovať podľa:
H.Abs.
€/km
€/mesiac
všetko

Stále náklady

Absolútna hodnota
Celkové stále náklady
0 €

Variabilné náklady

Absolútna hodnota
Celkove variabilné náklady
0 €

Celkove TCO

0 €

Legenda

Stále náklady
Variabilné náklady
reset
Späť
Vypočítať
Musíte zvoliť aspoň dva parametre: