​Iveco Unetversity je trening centar za profesionalce zaposlene kod dilera.

​Da bi ispunila mnogobrojne zahteve za obuku, Fiat Grupa je osnovala novu školu koja razvija i vodi sve obuke personala svoje mreže: Unetversity.

Unetversity je sjajna ustanova koja je visoko specijalizovana za obuku svih profesionalaca koji rade kod dilera.

Uz pomoć posebno pripremljenih i specijalizovanih kurseva koji su napravljeni u skladu sa tržišnim scenariom, Unetversity nudi paletu kurseva za obuku koji predstavljaju strategiju Brenda i koji su od ključnog značaja za uspeh.

Iveco Unetversity je napravio komplet treninga koji je sveobuhvatan, homogen i fleksibilan, a koji se odnose na specifične veštine svih zaposlenih u marketingu i servisnoj mreži tržišta.

Obuke se vrše na dva načina: konvencionalno (časovima u učionicama) i uz pomoć modernih tehnologija (online kursevi).

Web Part Error: A Web Part or Web Form Control on this Page cannot be displayed or imported. The type could not be found or it is not registered as safe. Correlation ID: 1d4e7b9e-f933-8089-73e1-a4049888513a.