​Iveco Tehnička obuka: plan tehničke obuke

​Misija Tehniče obuke je da poveća nivo tehničkih znanja, dijagnosticiranje i održavanje u okviru Servisne Mreže.

Visoko obučeni profesionalci pripremaju kurseve i materijal za obuku koji se mogu sprovoditi i tradicionalnim metodama (lekcije i praktične vežbe na mehaničkim delovima i kompletnim vozilima) ili pomoću napredne multimedijalne podrške (kursevi preko interneta koji se mogu obavljati na daljinu).

Ponos Unetversity za tehničku obuku predstavlja Virtuleni simulator koji postoji u nekim Centrima za obuku i uz koji idu specijalne stanice koje su sposobne da na kompjuterima simuliraju sve situacije koje su bitne za operacije dijagnosticiranja i održavanja Iveco vozila, što tehničarima omogućava da rade na svim delovima vozila, kao da je pravo vozilo zaista prisutno.

Paleta svih mogućih kurseva pokriva sve moguće opcije i postoji u više od 60 verzija.

Kursevi Unetversity za tehničku obuku su dizajnirani tako da nude veoma fleksibilna rešenja koja Iveco klijenti mogu koristiti u svojim servisima i idu od osnovnih dijagnoza za elektroniku do naprednih dijagnoza i mogu biti i za početnike, pa sve do nivoa za specijaliste.

Iveco na svojim vozilima podržava različite vrste nadogradnje i u okviru svoje postprodajne mreže nudi specifične kurseve koji se sprovode u saradnji sa nadograditeljima.

Pored toga, Unetversity nudi i kurseve koji se odnose na proizvode koji na najbolji način mogu da izmene namenu vozila ili integralna rešenja za popravku, a koji u sebi sadrže Iveco iskustvo i smanjuju potrebno vreme rada.

Iveco kroz široku paletu kurseva Unetversiy, korisnicima nudi stručnost velikog globalnog proizvođača kroz ceo radni vek vozila.

Web Part Error: A Web Part or Web Form Control on this Page cannot be displayed or imported. The type could not be found or it is not registered as safe. Correlation ID: f81f749e-c98c-8089-37b2-cbb822baacc8.