​IVECONNECT DRIVE

​IVECONNECT DRIVE

​​ IVECONNECT DRIVE uključuje:

Satelitsku navigaciju sa navigacionom funkcijom kamiona: sistem automatski izračunava najbolju rutu u zavisnosti od mase i dimenzija vozila (unetih od strane vozača). Sledeće funkcije su unete u sistem:

• IVECO lokator mreže,
• Upozorenje za ograničenje brzine,
• Informacije o saobraćaju.

 

Otkrite više