TCO / TOTAL COST OF OWNERSHIP

TCO (Total Cost of Ownership, Ukupni troškovi vlasništva) predstavlja ukupne troškove komercijalnog vozila tokom njegovog celog životnog ciklusa. Održavanje ovog indikatora pod kontrolom obično je vrlo komplikovano, ali u većini slučajeva predstavlja pobedničku strategiju u upravljanju poslom.

<span style="color: #0d4ba0">TCO</span> KALKULATOR

TCO KALKULATOR

Mi u kompaniji IVECO brinemo oko vaših troškova i razumemo koliko je za vas bitno da ih predvidite i držite pod kontrolom. TCO (Ukupni troškovi vlasništva) kalkulator vlasništva će vam pomoći da to i uradite.  

Da biste izračunali TCO svog vozila podesite vrednosti parametara u nastavku u skladu sa vašom poslovnom upotrebom, a zatim kliknite na „Calculate“ (Izračunaj). Ovo će vam pomoći u upravljanju sinhronizovanju svih stavki troškova i u dobijanju pouzdane predstave o operativnim troškovima vozilatokom celog njegovog radnog veka.

UKUPNI TROŠKOVI VLASNIŠTVA

TCO2 Live program nudi ekskluzivne usluge za kupce IVECO kamiona teške kategorije: 

     
  • TCO2 SMART REPORT – nedeljni izveštaj o stilu vožnje i potrošnji goriva
  • TCO2 ADVISING – savetovanje o potrošnji goriva sa stručnim timom
  • TCO2 DRIVING – kursevi vožnje usmerena na ekonomičnost. Učimo vas kako da smanjite potrošnju goriva, produžite trajnost vozila i maksimalno povećate bezbednost na putu

UKUPNI TROŠKOVI VLASNIŠTVA
TCO2 SMART REPORT

TCO2 SMART REPORT

@Titolo

Daljinsko sakupljanje podataka iz ugrađenog sistema IVECO DRIVING STYLE EVALUATION omogućava procenu glavnih parametara performansi vozila i vozača. 

Izveštaji se nedeljno šalju upravniku voznog parka automatskom e-porukom, sa fokusom na ponašanje vozača i povezane tendencije, potrošnju goriva po vozilu i ugljenični otisak voznog parka u celini. Ovaj servis je nezavistan od drugih servisa upravljanja flotom zasnovanim na veb portalima.  

Uz NEW STRALIS XP, TCO2 SMART REPORT je uključen 4 godine. ​

TCO2 SMART REPORT i TCO2 ADVISING mogu da smanje potrošnju goriva do 3%.

TCO2 ADVISING

@Titolo

IVECO je sveobuhvatni „savetnik za gorivo“ – stalni partner u potrazi za efikasnim i održivim transportom. 

Naše iskustvo najefikasnijih tehnika uštede goriva je zasnovano na godinama operativnih podataka, sakupljanih i obrađivanih (u saradnji sa našim kupcima) sa različitih misija i ruta. 

Kompanija IVECO sada nudi ovo jedinstveno znanje kao uslugu koju pružaju namenski timovi stručnjaka za gorivo za svako tržište, koji neprestano prate ključne indikatore performansi (KPI) kako bi razvili prilagođene planove za unapređenje. Godinu dana usluge TCO2 ADVISING je uključeno uz modele NEW STRALIS XP i NP.

TCO2 SMART REPORT i TCO2 ADVISING mogu da smanje potrošnju goriva do 3%.

TCO2 DRIVING

@Titolo

Dobri vozači mogu da postignu uštedu goriva koja je u rangu sa najboljim tehnološkim uređajima: zbog toga kompanija IVECO nudi posebne programe obuke vozača u cilju razvijanja veština vozača naših kupaca. 

Učimo vas kako da smanjite potrošnju goriva, produžite trajnost vozila i maksimalno povećate bezbednost na putu. 

Kursevi mogu da se prilagode zahtevima kupca i da se održavaju u njihovim prostorijama ili prostorijama kompanije IVECO. Obuhvaćene teme uključuju znanje o vozilu, njegovim karakteristikama i funkcijama i vozačkom iskustvu sa profesionalnim mentorom.

TCO2 SMART REPORT i TCO2 ADVISING mogu da smanje potrošnju goriva do 3%.