E.A.SY. DIJAGNOSTIČKA PLATFORMA

Radi brzog i pouzdanog utvrđivanja bilo kog problema, kao i efikasnog usmeravanja servisa za rešavanje problema, kompanija IVECO je kreirala novu dijagnostičku platformu koja odslikava evoluciju u našem proizvodu.

Zove se E.A.SY. (elektronski napredni sistem) i omogućava kompletnu dijagnostiku raznih elektronskih upravljačkih jedinica na vozilu, korišćenjem komunikacionog modula (ECI) i robusnog laptopa koji ispunjava vojne standarde (Toughbook).

<span style="color: #0d4ba0">E.A.SY.</span> DIJAGNOSTIČKA PLATFORMA
NAPREDNA DIJAGNOSTIKA

NAPREDNA DIJAGNOSTIKA

IVECO vodi radionicu u budućnost.

E.A.SY. pruža snažno navođenje zasnovano na simptomima, radi dijagnostike i popravke kroz intuitivni interfejs ECI modul garantuje komunikaciju sa svim aktuelnim i budućim IVECO upravljačkim jedinicama.

Zahvaljujući i neprestanoj interakciji sa telematskim uslugama i svim ostalim IVECO sistemima podrške, E.A.SY. se nalazi u srcu IVECO napredne dijagnostike, predstavljajući ključ za pristup radionici budućnosti.