SPECIJALNA PONUDA
15.10.2019 - 31.12.2019


ALTERNATOR I STARTER:

Alternator

OD
16 183 RSD

Starter

OD
14 588 RSDALTERNATOR

Prednosti originalnih delova i rizici ako se ne izabere originalna zamena

Prednosti
Optimizovana brzina punjenja na svakoj temperaturi
Vrhunski dizajn za duži radni vek bez održavanja
Ojačani ležajevi sa mazivom i zaptivkama otpornim na temperature
Visok faktor punjenja bakrom za poboljšano magnetno kolo i električnu šemu
Stabilno električno napajanje za duži radni vek akumulatora
Optimizovana buka za zvučnu izolaciju

Alternator

Rizici ako se ne izabere originalna zamena
Nedovoljno napunjeni akumulatori dovode do trajnog gubitka radnih performansi
Brzo trošenje dovodi do gubitka snage akumulatora
Loše napajanje električne opreme

STARTER

Prednosti originalnih delova i rizici ako se ne izabere originalna zamena

Prednosti
Produženi radni vek zahvaljujući komponentama visokog nivoa
Guma otporna na visoke temperature
Zaštita od prašine, lepljenja i prodora vode
Visoka otpornost na vibracije

Starter

Rizici ako se ne izabere originalna zamena
Teškoće pri startovanju motora
Brzo trošenje
Ometanje elektronskih uređaja
✔ Ozbiljno pogoršanje vršnih napona