Sistem ASR (Anti-Slip Regulation) koristi istu vrstu impulsa kao i sistem ABS, sprečava proklizavanje pogonskih točkova i poboljšava prijanjanje točkova u toku ubrzavanja.
Upravljačka jedinica sistema ASR:
  • osigurava optimalnu stabilnost vozila,
  • sprečava proklizavanje pogonskih točkova,
  • i smanjuje habanje guma.
Sa ASR sistemom, pogonski točkovi imaju najbolje moguće prijanjanje čak i na neasfaltiranim ili klizavim putevima.