ABS (Anti-lock Braking System – sistem protiv blokade točkova) sprečava blokiranje točkova prilikom kočenja, bez obzira na površinu puta.
Signali sa senzora ABS-a, smeštenim na samim točkovima, obezbeđuju tačan podatak o ponašanju svakog točka posebno u toku kočenja. Na taj način, ABS može smanjiti silu kočenja neposredno pre nego što se točak blokira. Ako stanje na putu dozvoli snažnije kočenje, ABS povećava silu kočenja sve do maksimalne granice prijanjanja točkova za površinu.