Skraćenica ECAS znači Electronically Controlled Air Suspension – elektronski kontrolisano vazdušno oslanjanje. Tu je zapravo reč o vazdušnom sistemu sa elektronskom kontrolom koja garantuje optimalnu udobnost u vožnji i položaj vozila koji odgovara brzini kretanja vozila, opterećenju i uslovima na putu. Pored toga, ovaj sistem deluje na pritisak kočenja, proporcionalno opterećenju na pojedinoj osovini. To je sistem koji je osmišljen za vozila koja su namenjena prevozu putnika, a danas se koristi na nekim automobilima najviše klase, na nekim SUV vozilima, kao i na terenskim vozilima