Pored konvencionalnih manulenih menjača, Trakker nudi tehnološki sjajan automatski menjač EuroTronic s ručicom menjača na glavi upravljača.
Prednosti su značajne: smanjenje mase za oko 60 kg u odnosu na ručni menjač, manje dimenzije i manje pneumatskih i električnih priključaka. S obzirom da nema sinhronizatora, menjanje stepena prenosa je brže i preciznije: sistem onemogućava nepravilno biranje stepena prenosa.
Menjač EuroTronic se može koristiti u automatskom ili poluautomatskom režimu rada. Automatsko menjanje brzina se izračunava na osnovu opterećenja vozila, uslova na putu i stila vožnje: time se postižu optimalno ubrzanje vozila, potrošnja goriva i udobnost.
Kada su teški uslovi u pitanju, na primer terenska vožnja, tu je i program za terenske uslove koji se uključuje pritiskom na prekidač na instrument tabli, a koji pruža veći obrtni moment i povećava snagu.
Web Part Error: A Web Part or Web Form Control on this Page cannot be displayed or imported. The type could not be found or it is not registered as safe. Correlation ID: f495a49e-b9a0-8089-37b2-cae6144c7d92.