Blue&Me™ Fleet Professional je najkompletnija i najnaprednija verzija. Pored svih funkcija Blue&Me™ Fleet Standard i Blue&Me™ Fleet Advanced, ovaj nivo omogućuje interakciju i razmenu podataka sa vozačem, zahvaljujući sledećim funkcijama:
  • „Messaging“ za primanje i slanje poruka izmedju vozača i kompanije.
  • “On Tracks” za signaliziranje dolska vozila na svoja odredišta.
  • Navigacija za navodjenje vozila prema svojim karakteristikama/mogućnostima.
  • “Workflow” za integraciju podataka rute sa funkcijom navigacije.
  • “Driver dashboard” za proširen pregled podataka o vremenu rada i odmora vozača u skaldu sa važećim propisima.
  • “Trailer&Reefer” za upravljanje podataka o priključnom vozilu (spajanje/razdavajanje, temperatura isl.).
Stralis sa paketom Blue&Me™ Fleet Professional je savršena formula za povećanje Vaše produktinosti.