Hill Holder sistem je velika pomoć vozaču pri pokretanju na uzbrdicama, jer on sprečava da, nekoliko sekundi nakon otpuštanja pedale kočnice, vozilo spontano krene unazad, zahvaljujući čemu, vozač može da pokrene vozilo bez vraćanja unazad i bez proklizavanja glavne spojnice. Habanje guma je takođe smanjeno. Hill Holder je raspoloživ u kombinaciji sa EBS-om i Eurotronic menjačem.