ABS (protivblokirajući sistem) sprečava blokadu točkova u toku kočenja, bez obzira na vrstu podloge.
Signali koji dosežu do ABS senzora koji se nalaze na točkovima, pružaju tačne informacije o ponašanju i reakcijama svakog točka u toku kočenja.
Prema tome, ABS je u stanju da trenutno smanji silu kočenja pre nego što dođe do blokade jednog ili više točkova. Ukoliko uslovi na putu dozvoljavaju snažnije kočenje ABS će povećati snagu kočenja do maksimuma prema limitima prijanjanja.