Iveco Turbo Kočnica (ITB) dekompresiona motorna kočnica kod turbopunjenja.
Delimično otvaranje ispusnog ventila na kraju faze kompresije omogućava potpuno iskorišćenje sile otpora.
ITB dekompresiona kočnica, koja se može podešavati geometrijom turbopunjača, ne izaziva pregrevanje gornjih delova motora.