Stralis je raspoloiv u:
  • 3 verzije (tegljač, šasija sa kabinom, prikoličar) sa bruto masom od 18t do 26t i u kombinaciji do 40t;
  • Sa 3 motora (8, 10 i 13 litara) sa 8 različitih snaga do 560 KS;
  • Sa 3 kabine (AD – Active Day, kratke i srednje staze), AT – Active Time, dugačka sa niskim ili visokim krovom, za one koji povremeno imaju potrebu da staju noću i AS – Active Space, dugačka i široka sa visokim ili niskim krovom za duga putovanja);
  • Sa 2, 3 ili 4 osovine sa različitim konfiguracijama i mogućnošću izbora između fiksne, podižuće ili upravljive osovine.
Sve u svemu, Stralis postoji u velikom broju različitih konfiguracija, farbričkih – koje pokrivaju sve potrebe dugolinijskog transporta kao i poslove distribucije.
Web Part Error: A Web Part or Web Form Control on this Page cannot be displayed or imported. The type could not be found or it is not registered as safe. Correlation ID: de14d59e-5924-8089-37b2-cb2930b4314b.