​Novi Trakker - Prevoz specijalnih tereta

Drumska i terenska vožnja

U konfiguraciji tegljača, Novi Trakker ima svu potrebnu čvrstinu i mogućnost prilagođavanja za zadatke prevoza specijalnih tereta koji uključuju i drumsku i terensku vožnju.

брошура