​Novi Trakker - Prevoz betona

Specijalne nadogradnje za građevinarstvo

Novi Trakker je najpogodnije vozilo za posebne nadogradnje za građevinarstvo: mešalice za beton, pumpe za beton, kamione pumpe za beton, transportere za beton,pokretne pumpe, prskalice za beton i nepokretne kranove.

Prednosti Trakkera na ovom polju su:

izvodi snage na motoru ili Multipower za prenos obrtnog momenta od 600 do 900 Nm u skladu sa zapreminom bubnja mešalice i vrste betona (prethodno zamešanog ili se meša u samom vozilu);
- mogućnost upravljanja sa do 3 izvoda snage istovremeno za složene nadogradnje kao što su mešalice pumpe i pumpe za beton;
fabrički skraćen zadnji prepusti za brzo i jednostavno postavljanje nadogradnje;
ploče za postavljanje nadogradnji - fabrički postavljene na šasiju;
vertikalno postavljen izduv sa prigušivačem;
dvostruka potporna noga za stabilizaciju vertikalnog opterećenja;
komplet za smanjenje mase (rezervoar za vazduh i točkovi izrađeni od lake legure)
- prilagođeni softver i program spore vožnje za istovar betona;
- svetla za signalizaciju kretanja vozila;
CAN otvorena linija za lako prilagođavanje vozila/nadogradnje.

Kada je prevoz betona u pitanju, preporučuju se sledeće verzije:

AD380T snage 360, 410, 450 ili 500 KS (3 osovine) za kapacitet zapremine do 10 m3
AD410T snage 410, 450 ili 500 KS (4 osovine) za kapacitet zapremine do 12 m3

брошура