​Novi Trakker - Kočioni sistem

Bezbednost u kabini Novog Trakkera

Dekompresiona motorna kočnica motora Cursor, spojena na turbinu promenljive geometrije ili CEB, omogućava da kočenje bude sigurnije i smanjuje upotrebu radne kočnice – čime se postiže da habanje delova kočnog sistema bude manje.

Vozila koja nemaju pogon na svim točkovima imaju disk kočnice na prednjim točkovima, a doboš kočnice na zadnjim; sve to elektronski kontrolišu sistemi ABS i EBL – radi postizanja optimalne sile kočenja u zavisnosti od opterećenja – i, kao dodatna opcija, sistem protiv proklizavanja točkova - ASR.

Verzije s pogonom na svim točkovima imaju duoduplex doboš kočnice na svim točkovima.

брошура