​Novi Trakker - HI - Performanse

Svi motori ispunjavaju ne samo zahteve Euro 5 standarda, već mogu ispunjavati i strožije zahteve EEV dobrovoljnog emisionog standarda (Enhanced Environmentally Friendly Vehicles –ekološki prihvatljivo vozilo), što je dodatna opcija.

Novi Trakker Motori su dostupni u verzijama radne zapremine od 8 i 13 litara , a pokrivaju raspon snage od 360 do 500 KS. Štedljivi i izuzetno snažni, manje mase, omogućavaju velike kapacitete sa manjim motorima.

Najveći obrtni moment je dostupan čak i pri niskom broju obrtaja i ostaje nepromenjen u širokom radnom opsegu.

Svi motori Cursor (osim od 410 KS) opremljeni su dekompresionim motornim kočnim sistemom Iveco Turbo Brake, koji je u potpunosti integrisan sa glavnim i pomoćnim (Intarder) kočnim sistemima, na taj način kombinujući maksimalnu sigurnost sa niskim operativnim troškovima.

брошура