U cilju ispunjavanja potreba vezanih za finansije i usluge u industriji transporta, Iveco Capital vam pomaže da kupite svoj ECOSTRALIS putem posebnih finansijskih ugovora oblikovanih tako da zadovolje potrebe svih preduzeća, nezavisno od njihove veličine.

Na raspolaganju su razni finansijski paketi – kupovina na rate, finansijski i operativni leasing, i mogu se kombinovati sa širokom paletom osiguranja (osiguranje od treće osobe, požar i krađa, sveobuhvatno, saobraćajna nesreća, čuvanje dozvole i zaštita kredita) kao i sa uslugama održavanja i popravki.

Kupovina na rate, zakupom
Kupovina zakupom na rate je idealno rešenje za sve one kojima je vozilo potrebno odmah i koji nameravaju dugo da ga koriste. Ugovor može pokrivati do 100% cene vozila, a rate mogu biti podeljene od 12 do 60 meseci, sa načinom isplate koji najviše odgovara vašim prilivima novca i vašim mogućnostima. Ugovori o kupovini zakupom na rate su isplativi kada je porez u pitanju, s obzirom da je kamata na ovu vrstu finansijskih usluga oslobođena od poreza.

Finansijski lizing.
Finansijski lizing vam omogućava da vozite i koristite Iveco vozila za svoje poslovanje, a da se one ne pojavljuju kao imovina u vašim knjigama, s obzirom da ostaju u vlasništvu finansijske kompanije.
Ovaj oblik finansiranja vam nudi očigledne prednosti za vaše preduzeće, jer oslobađa ključna finansijska sredstva za vašu osnovnu djelatnost. Ugovori o finansijskom lizingu mogu trajati od 30 do 72 mjeseca. Plaćanja su oslobođena od poreza.

Softlizing je posebno popularno rešenje. Ovo je specijalna formula koja omogućava lakšu kupovinu vozila sa početnim “soft” plaćanjem i produženom otplatom, koja omogućava manje uplate do kraja lizinga.

Operativni lizing.
Operativni lizing je kompletan finansijski paket koji vam omogućava trenutno korišćenje vozila i određuje vaše ekonomske i finansijske obaveze od samog početka, određujući visinu mesečnih rata u skladu sa vašim potrebama.
Operativni lizing vam ne mora pripisati neželjene obaveze na kraju ugovora, a ne utiče ni na vašu likvidnost, ni na kreditnu sposobnost, s obzirom da vozilo ostaje vlasništvo finansijske kompanije.

Raspoloživost ponuda Iveco Capitla zavisi od prisutnosti i raspoloživost na tržištu – proverite kod najbližeg Iveco dilera aktuelnu ponudu.
Web Part Error: A Web Part or Web Form Control on this Page cannot be displayed or imported. The type could not be found or it is not registered as safe. Correlation ID: 7fdbf09e-690a-8089-73e1-affc8b5b0ac8.