Blue&Me™ Fleet Professional je najkompletniji i najnapredniji paket. Pored funkcija koje nude Blue&Me™ Fleet Standard i Blue&Me™ Fleet Advanced, on omogućava i interakciju i razmenu podataka sa vozačem, zahvaljujući sledećim funkcijama:
  • Slanje i primanje poruka između vozača i preduzeća.
  • “On Tracks” (Praćenje) za obaveštavanja o približavanju vozila nekim odredištima.
  • Navigacija vozila koja je u skladu s karakteristikama vozila.
  • “Workflow” za integrisanje podataka o putu i navigacionih funkcija.
  • “Driver dashborad” za širi pregled podataka o vožnji i odmoru vozača u skladu sa važećim propisima.
  • „Trailr&Reefre“ za upravljanje podacima o prikolici (npr. spajanje/otkačinjanje, temperatura).
ECOSTRALIS sa paketom Blue&Me™ Fleet Professional je savršena formula za povećanje produktivnosti.
Web Part Error: A Web Part or Web Form Control on this Page cannot be displayed or imported. The type could not be found or it is not registered as safe. Correlation ID: 1a64f29e-0931-8089-37b2-c117a2d6593f.