Program ECOFleet i menjač Eurotronic omogućavaju vozaču da slobodno menja stepene prenosa kad god je to potrebno (npr. pri pokretanju i na uzbrdicama i nizbrdicama), ali delimično ograničava manulene promene, kako bi se optimizirala efikasnost menjača i eliminisao rizik grešaka vozača.

Program ECOFleet je posebno efektivan za flote u kojima vozila često voze različiti vozači. U takvim uslovima, vozači obično nisu u potpunosti upoznati sa svakim pojedinačnim vozilom i zbog toga se može desiti da ne ostavruju najbolje performanse i minimalnu potrošnju goriva.
Web Part Error: A Web Part or Web Form Control on this Page cannot be displayed or imported. The type could not be found or it is not registered as safe. Correlation ID: 5e5fc09e-5911-8089-73e1-a6f9aa6e14aa.