Iveco Servis je sa Vama na svakom kilometru koji prelazite, sa svojom stručnošću, znanjem i posvećenošću.

Mi znamo da je vama putovanje posao i da on mora biti sproveden sa maksimalnim spokojstvom i poverenjem koje potiče od toga što znate da možete dobiti svu neophodnu pomoć gde god se nalazili.

Obavezujući se da će poštovati Iveco vrednosti garantujemo ispunjenje vaših očekivanja.

Kada je Balkanska regija u pitanju, niko se, u ovoj oblasti, ne može porediti sa Iveco postprodajnom uslugom: 11 dilera sa skladištima rezervnih delova i 18 autorizovanih servisa širom regije.

Web Part Error: A Web Part or Web Form Control on this Page cannot be displayed or imported. The type could not be found or it is not registered as safe. Correlation ID: 081efb9e-89ae-8089-37b2-cf3c2369ecf4.
Web Part Error: A Web Part or Web Form Control on this Page cannot be displayed or imported. The type could not be found or it is not registered as safe. Correlation ID: 081efb9e-89ae-8089-37b2-cf3c2369ecf4.
Web Part Error: A Web Part or Web Form Control on this Page cannot be displayed or imported. The type could not be found or it is not registered as safe. Correlation ID: 081efb9e-89ae-8089-37b2-cf3c2369ecf4.