Iveco servisna mreža je međunarodno poznata po svojoj stručnosti i rasprostranjenosti.

Ovo su veoma bitni elementi za zadovoljavanje sve zahtevnijeg tržišta.

Zahvaljujući politici preduzeća, konstatno se pažljivo motri na rad u ovim servisima i teži se  poboljšanju usluga u njima. Međutim, danas nije dovoljno biti samo dobar, već pored toga,  morate biti i najbolji. Kao rezultat tog načela nastao je program  “Seven Star”. To je jedan veoma ambiciozan program koji Iveco servise stavlja na udarnu liniju i koji nude najadekvatnije usluge i najzahtevnijim mušterijama. To je jedan evropski “klub” koji “odskače po kvalitetu” i koji nudi više od drugih.

Servisi Seven Star su ponos Iveco servisne mreže i oni predstavljaju cilj kome moraju težiti svi ostali servisi.