​Afin Leasing IFN servicii accesorii

​Serviciile financiare pot fi suplimentate cu servicii de asigurare

RCA

Asigurarea obligatorie acoperă riscurile ce provin din răspunderea civila cu titlu de despăgubire, pentru daune cauzate de terţi prin circulaţia vehiculului, prin contract

CASCO

Acoperă daune ale vehiculelor cauzate de:

- coliziuni, loviri sau impact împortiva oricăror obiecte fixe sau mobile
- foc, fulger sau explozie
- furt sau tentativa de furt a vehiculului, componentelor sale, pieselor sau bunurilor din interiorul aceste

Asigurare de bunuri

Se referă la daunele bunurilor cauzate de: Foc, cutremur, pericole atmosferice, alunecări de teren si surpări, fulger, explozii, căderi de obiecte neobişnuite