Uniunea Europeană a emis Directiva 2000/53/EC pentru a minimiza impactul asupra mediului pe care îl au vehiculele aflate la sfârşitul perioadei de viaţă, contribuind în acest fel la protecţia, conservarea şi îmbunătăţirea calităţii mediului. Directiva stabileşte anumite criterii pe care constructorii trebuie să le îndeplinească până la un anumit termen.
Pentru a preveni acumularea de reziduuri dăunătoare mediului, constructorii, în colaborare cu producătorii de materiale şi echipamente, au fost implicaţi în colectarea materialelor folosite în construcţia noilor vehicule. Regulamentul prevede ca până la sfârşitul anului 2015, vehiculele folosite la transportul de bunuri sau pasageri (până la 9 locuri), cu o greutate totală de 3,5t trebuie să fie recuperabile în proporţie de 95/ din masa lor medie. Iveco se află înaintea acestui termen pentru că poate oferi deja clienţilor un produs cu o rată procentuală de recuperare foarte aproape de limita impusă.
Noul regulament privind vehiculele aflate la sfârşitul perioadei de viaţă a intrat în vigoare în Iunie 2003 implementând astfel Directiva Europeană (2000/53/EC) – implică obligativitatea producătorilor şi importatorilor de a recupera vehiculele vândute de ei înşişi aflate la sfârşitul perioade de viaţă, garantând procesarea acestora de o manieră ce implică respect faţă de mediu. Pentru a fi aprobată retragerea lor aceste vehicule trebuie să aibă părţile importante, i.e. motorul, transmisia, caroseria, unitatea de control electronic şi convertorul catalitic şi să nu existe alte reziduuri suplimentare.
Pentru a se asigura că toţi clienţii săi beneficiază de un service excelent, în permanenţă în acord cu regulamentul în vigoare, Iveco a dezvoltat un sistem ce permite clienţilor scoaterea din folosinţă a vehiculelor aflate la sfârşitul perioadei de viaţă fără a plăti vreun cost suplimentar, cu excepţia celui de la Registrul Public de Monitorizare pentru scoaterea din uz a vehiculului şi a costurilor de transport, prin folosirea unor reţele autorizate de companii de demolări.
Clienţii pot contacta reţeaua de dealeri Iveco pentru informaţii legate de cel mai apropiat centru de demolări autorizat. Iveco a ales cu grijă centrele de demolări pentru a garanta un serviciu care să asigure standarde excelente de calitate a proceselor de colectare, procesare şi reciclare vehiculelor.
Această secţiune vă oferă o listă cu centrele de demolări
Web Part Error: A Web Part or Web Form Control on this Page cannot be displayed or imported. The type could not be found or it is not registered as safe. Correlation ID: eb65e89e-4932-8089-73e1-a31f7f4ecf9a.