​IVECO Capital Leasing Finansowy

Leasing finansowy daje niewątpliwą korzyść firmie Klienta, gdyż nie musi ponosić jednorazowych nakładów inwestycyjnych, co ma wpływ na przepływy pieniężne i bilans oraz uwalnia znaczne zasoby finansowe, które Klient może wykorzystać w swojej działalności podstawowej. 

Ponadto w przypadku Leasingu Finansowego na okres pięciu lat lub mniej, podczas którego IVECO Capital pozostaje właścicielem przedmiotu leasingu, możliwość odpisów amortyzacyjnych jest przekazywana leasingobiorcy razem z odsetkowymi ratami leasingowymi.
Główne cechy i zalety w skrócie:
  • o        Elastyczny i efektywny podatkowo sposób finansowania zakupu pojazdu

Czytaj więcej
Web Part Error: A Web Part or Web Form Control on this Page cannot be displayed or imported. The type could not be found or it is not registered as safe. Correlation ID: 6a7f1a9f-495e-8089-73e1-ae800154d66d.