​System zakupów ratalnych.

Zakup pojazdu w kredycie jest idealnym rozwiązaniem, jeśli chcesz być właścicielem pojazdu od pierwszego momentu i rozłożyć płatność za pojazd w czasie na raty.

Podczas, gdy tytuł prawny do pojazdu będzie należeć do Klienta aż do końca obowiązywania umowy, Iveco Capital może być wspówłaścicielem w przypadku braku środków własnych Kredytobiorcy. Zgodnie z aktualnymi przepisami prawa Kredytobiorca  ma prawo wykazywać pojazd w aktywach bilansu, korzystać z ulg inwestycyjnych i dokonywać odpisów amortyzacyjnych. Przepływy pieniężne Posiadacza pojazdu (Kredytobiorcy) skorzystają na całej operacji, gdyż nie będzie musiał on z góry inwestować gotówki na pokrycie ceny zakupu pojazdu.

Spłaty mogą być dostosowane do indywidualnych możliwości Kredytobiorcy, tak, aby pasowały do możliwości i przepływów pieniężnych firmy, przy czym opracowanie budżetu również będzie łatwiejsze, ponieważ harmonogram spłat ustalony jest na początku transakcji. Finansowanie zakupu nowych pojazdów w ramach umowy kredytu wiąże się również z mniejszym obciążeniem podatkowym, ponieważ Kredytobiorca może odpisać sobie odsetki od rat kredytu od podstawy dochodu do opodatkowania.

Czytaj więcej
Web Part Error: A Web Part or Web Form Control on this Page cannot be displayed or imported. The type could not be found or it is not registered as safe. Correlation ID: d8d7fb9e-a90f-8089-73e1-aa7c45456525.